Zorgen wereldbevolking

Persbericht Motivaction
Amsterdam, 18 oktober 2013

 

Wereld ligt wakker van terrorisme en klimaatverandering, Nederland van economische crisis

Uitkomsten van het wereldwijde Peace by Piece Survey

Waarover maakt de wereldbevolking zich vandaag de dag zorgen? Dat is nogal afhankelijk vanwaar je woont. Maar er zijn wel enkele thema’s aan te wijzen die iedereen meer dan gemiddeld zorgen baren. Terrorisme en klimaatverandering staan bovenaan deze lijst. En er is geen enkele wereldleider die unaniem het vertrouwen krijgt om de wereldproblemen op te lossen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het wereldwijde onderzoek onder ruim 40.000 respondenten dat voor het tweede jaar is uitgevoerd door het WIN/Gallup International naar de problemen waar de wereld mee te maken heeft. De resultaten laten zien dat er regionaal grote verschillen zijn over waar men wakker van ligt.

Wereldwijd maken we ons de meeste zorgen om terrorisme: 19% van de wereldbevolking noemt terrorisme hét onderwerp dat hen uit de slaap houdt. Dat geldt echter niet voor Nederlanders, die maken zich het meeste zorgen over de economische- en financiële crises; maar liefst 26% zegt hier wakker van te liggen. Vooral vrouwen, jongeren en mensen die woonachtig zijn buiten de Randstad maken zich druk over de slechte economische- en financiële situatie.


Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat men wereldwijd verwacht dat de leefsituatie in de komende drie jaar op een aantal terreinen verder zal verslechteren. Zo zal het opwarmen van de aarde verder toenemen: 52% van de wereldbevolking denkt dit, in Nederland ligt dit percentage op 51%. Verder verwacht men dat de onrust en (burger)oorlog in het Midden-Oosten zich zal uitbreiden; 59% van de Nederlanders verwacht dit tegen 43% van de wereldbevolking. Maar in Afrika heeft men weer heel andere zorgen. Veel burgers in Afrikaanse landen zien de voedselveiligheid en de afwezigheid van voldoende (schoon) drinkwater als het belangrijkste probleem; maar liefst 41% van de Afrikanen ziet dit als het grootste probleem tegen 17% van de wereldbevolking. Dit probleem leeft minder in Nederland (13%). Wij maken ons daarentegen weer drukker over Europa: 26% van de Nederlanders acht de kans groot dat de Europese Unie in de komende drie jaar uiteen zal vallen.

Oplossingen
Geen enkele wereldleider krijgt van de ondervraagde wereldbewoners het vertrouwen, al zou hij of zij de problemen kunnen oplossen. Mondiaal gezien krijgt de president van de Verenigde Staten, Barack Obama, nog het meeste vertrouwen; 37% denkt dat Obama de wereldvrede kan versterken. Ook de Nederlanders vertrouwen Obama in dat opzicht; maar liefst 60% ziet Obama als ‘wereldverbeteraar’. Nederlanders vertrouwen naast Obama vooral Europese regeringsleiders: Angela Merkel (Bundeskanslerin van Duitsland, 58%) en David Cameron (prime minister van UK, 37%) scoren relatief gezien hoog. Weinig vertrouwen krijgt Vladimir Putin, wereldwijd wántrouwt 32% de president van Rusland en vertrouwt slechts 11% hem. In Nederland is het percentage dat hem niet vertrouwt maar liefst 75%. Maar ook Xi Jinping (secretaris generaal van China) wordt gewantrouwd; 26% van de wereldbevolking vertrouwt hem niet en 38% van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in hem. Ook Mammohan Singh, de president van India, een land met meer dan 1 miljard inwoners, krijgt relatief gezien, weinig vertrouwen; slechts 30% van de wereldbevolking vertrouwt hem.

En in Nederland wordt de bijdrage van Mark Rutte aan het oplossen van de wereldproblemen minder hoog ingeschat dan de bijdrage van de president van de Verenigde Staten; slechts 33% vertrouwt Mark Rutte (Obama 60%). Maar de grote winnaar in Nederland is onze kersverse koning Willem Alexander; maar liefst 76% denkt dat Willem Alexander een belangrijke bijdrage kan leveren aan de wereldvrede. Daarmee ligt ‘WA’ ruim 30% voor op de voorman van de Verenigde Naties, in Ban Ki-Moon heeft ‘slechts’ 42% vertrouwen als het gaat om het versterken van de wereldvrede.


Conclusies

Het is duidelijk dat terwijl in Nederland de minister president worstelt met het vertrouwen dat hij van de kiezers krijgt om de nationale problemen op te lossen, er mondiaal ook niet één wereldleider is die unaniem het vertrouwen geniet van de wereldbevolking om de wereld problemen op te lossen. De regionale verschillen in de beleving van de problemen zijn groot en wellicht daardoor is er ook niet één leider waarvan gedacht wordt dat hij of zij de oplossing heeft. In dat opzicht is de leiderschapscrisis in Nederland niet wereldvreemd maar een ‘sign of the time’. En hoe we daarmee om moeten gaan zegt het onderzoek helaas niet.


Onderzoekscolofon
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van ESOMAR - de wereldwijde organisatie van marktonderzoekers - door WIN/Gallup International, een consortium dat onafhankelijk marktonderzoek en peilingen verricht. In totaal hebben 40.275 respondenten uit 46 landen aan het onderzoek deelgenomen. In de meeste landen is het veldwerk online uitgevoerd in de maand september, zo ook in Nederland waar Motivaction 1.039 respondenten uit het eigen StemPunt-panel heeft ondervraagd. De onderzoeksuitkomsten zijn representatief voor de landen waarin het onderzoek is uitgevoerd en indicatief voor de wereldbevolking als geheel.
 

Facebook Twitter LinkedIn