Ontbijtsessies: Praten over én met millennials, hoe inspirerend is dat!

Ik begon enigszins te twijfelen tijdens de voorbereiding van de serie ontbijtsessies die we organiseerden in samenwerking met Peoplebusiness. Want wat kreeg ik een hoop vragen van mijn millennial-collega’s: “Waarom ga je het over ons hebben? Zijn wij echt zo bijzonder?” Samen met mijn collega en ’hokjesman’ Kevin Hengstz hebben we een analyse gemaakt van onderzoeksdata, om zo antwoord te geven op de vraag: Gaan we nu mee in de hype of hebben we het hier écht over een andere generatie?

Het laatste bleek het geval: we hebben het hier toch echt over een andere generatie. En ja, millennials zijn bijzonder, maar niet-millennials zijn minstens zo bijzonder. En daarom is het goed dat we elkaar beter gaan begrijpen, vooral in de context van werk. Wat mij betreft is het creëren van dit wederzijdse begrip voor een groot deel gelukt tijdens de ontbijtsessies in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Tijdens deze inspirerende sessies zijn er een aantal duidelijke punten naar voren gekomen. Natuurlijk is een ‘panel’ van 3 millennials per sessie niet representatief voor de gehele groep millennials. Desondanks hebben we in iedere sessie opnieuw verhelderende inzichten gekregen, die de resultaten van ons onderzoek extra verdieping geven.

In Nederland zijn er op dit moment ruim 4 miljoen millennials; jongeren geboren tussen 1980 en 2000. Het is een specifieke generatie (Y+Z) die na de generatie X komt in Nederland. De millennials zijn een aparte generatie omdat zij als groep wezenlijk andere waarden hebben dan voorgaande generaties. Zie ook de whitepaper Millennials, wat kunnen ze voor u als werkgever betekenen?

Understanding millennials

1 Millennials volgen hun hart

Millennials hebben hun opleiding veelal vanuit idealisme en passie gekozen, door hun ouders gestimuleerd – waarbij in sommige gevallen sprake was van een klein beetje eigen frustratie omdat deze ouders zelf niet hun hart hebben gevolgd destijds – en kiezen ook hun werk vanuit dezelfde passie. Natuurlijk heel mooi, maar hierin schuilt een zeker risico. Een eerste baan die perfect past bij hun passie ligt niet voor het oprapen en bovendien biedt (de zoektocht naar) een dergelijke baan niet altijd de zekerheid en structuur die de millennial juist zo nodig heeft.

2. Millennials hebben structuur nodig

Millennials hebben duidelijk en concreet leiderschap nodig. Voorkom twijfel en wees helder wat betreft verwachtingen. Wat betekent doorgroeien in een organisatie? Wees realistisch in wat wel en niet kan en maak inzichtelijk wat de benodigde stappen zijn. Laat geen ruimte indien daar echt geen sprake van is; voorkom in het gesprek woorden als ‘eigenlijk’ en ‘in principe’ want dat schept hoop met kans op teleurstellingen.

3. Millennials stromen niet over van zelfvertrouwen, al lijkt dat soms wel

Een opvallend onderzoeksresultaat is de relatief lage mate van zelfvertrouwen. Waar veel niet-millennials het idee hadden dat de zelfverzekerdheid van de millennial torenhoog was, blijkt in de praktijk dat dit niet het geval is. Ook dit heeft te maken met het gebrek aan structuur. Het is belangrijk om de millennial het gevoel van vrijheid te bieden, maar binnen een vastomlijnd kader. Voorkom dat ze uit de bocht vliegen.

4. Millennials zijn gewend aan ‘likes’; dus ze willen feedback

Het geven en ontvangen van feedback, zowel in positieve als negatieve zin, is voor de millennial cruciaal en in hun perceptie vaak een vanzelfsprekendheid. Daar kwamen we achter toen tijdens een van de sessies een millennial in de zaal zich afvroeg waarom dat zo een belangrijk iets is: “Ik neem aan dat jullie dat ook altijd gedaan hebben?” Het was even stil in de ruimte tot een niet-millennial, met veel bevestigende knikjes om zich heen, uitsprak: “Nee, wij gingen door tot we hoorden dat het niet goed ging”. Hierin is nog ruimte voor verbetering voor de niet-millennial en zal de millennial moeten inzien dat het soms best even wennen is.

5. Bij de Millennial gaat ‘ik’ boven ‘wij’

De millennial ontwikkelt zich graag als succesvol individu, wat niet betekent dat hij of zij per se manager of leidinggevende wil worden. Persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Dat betekent dat binnen een samenwerking een individuele uitdaging geboden moet worden. Focus in het verlengde daarvan op de sterke competenties van deze millennials, maak deze sterker.

6. Millennials willen een inhoudelijke match met hun werkgever

Om millennials te boeien voor je organisatie is het belangrijk dat je je verhaal als werkgever vertelt. En wees daar zo authentiek mogelijk in, anders prikt de millennial er zo doorheen. De match op waarden is van belang; de millennial zal zich aangesproken voelen door waarden binnen het bedrijf die goed passen bij zijn persoonlijke waarden.

Bron: Peoplebusiness, 07.12.2016

+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn