Wantrouwen/Vertrouwen in onderzoek

Midden september kwam Wilders negatief in het nieuws omdat hij onderzoekscijfers verkeerd had gepresenteerd tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Wat bleek; zijn staf had cijfers uit 2013 gebruikt en dat niet vermeld. Afgezien van deze misser roept de discussie over de interpretatie van onderzoeksresultaten een heel andere vraag op. Kun je onderzoeksresultaten wel vertrouwen en in hoeverre spreken burgers en consumenten in de onderzoeken waar zij aan meedoen de waarheid? Zegt men niet A en doet men (stiekem?) B? Pleegt men wel eens een leugentje om bestwil?


Notoire liegers

Een interessante vraag die lastig te beantwoorden is. Want om daarachter te komen zouden onderzoekers bij elk antwoord dat burgers en consumenten geven, moeten checken of het wel echt klopt. Recent hebben onderzoekers van het wereldwijde netwerk WIN/GIA, waar Motivaction ook deel van uitmaakt, hier onderzoek naar gedaan. En wat blijkt; de meeste respondenten zijn redelijk te vertrouwen.

 

Zo’n 90% van de ondervraagden zegt altijd of meestal wel een eerlijk antwoord te geven. West-Europeanen vinden zichzelf het meest eerlijk, circa driekwart zegt altijd een eerlijk antwoord te geven. Nederlanders scoren wat lager: 70% zegt altijd een eerlijk antwoord te geven. En op wereldschaal ligt dit percentage weer een stuk lager: slechts 54% van de wereldpopulatie geeft aan altijd een eerlijk antwoord te geven. Daarentegen is het aantal notoire ‘liegers’ volgens eigen zeggen in onderzoeken gering; in Nederland praktisch te verwaarlozen en buiten Nederland schommelt het tussen de 6%-10%.

 

Seksleven

Interessant is om na te gaan bij welke onderwerpen we het niet zo nauw nemen met de waarheid. En ook daar blijkt dat de culturele verschillen groot zijn. Nederlanders zeggen de werkelijkheid het meest geweld aan te doen als het gaat om vragen over de financiële situatie. De rest van de wereld heeft het meeste moeite met eerlijk antwoord geven op vragen over het intieme (seks)leven.

Tot slot is gevraagd hoeveel vertrouwen deze burgers nu zelf in de uitkomsten van onderzoek hebben. En daar blijkt dat het spreekwoord van het vertrouwen van de waard in zijn gasten ook in onderzoeksland opgaat: 14% van de ondervraagden geeft aan weinig vertrouwen te hebben in onderzoeksresultaten!

En wat zegt dit nu over u? Ik weet dat circa 10% van de Nederlandse lezers twijfelt of het wel klopt wat hier geschreven staat, en dat circa 1% zeker denkt te weten dat het niet klopt! Waarom die ene procent dat denkt? Omdat ze zelf aangeven te hebben gelogen toen ze de vragenlijst invulden.  

Facebook Twitter LinkedIn