Wat de boer niet kent..

Wil de sector niet achter de feiten aanlopen dan moeten we verder kijken dan onze neus lang is en nieuwe richtingen verkennen, zoals neuromarketing- en neuroscienceonderzoek.


Belangrijke innovaties komen vaak buiten de eigen branche tot stand. En worden maar traag in de eigen kring opgepakt. Dat geldt voor veel branches en op dit moment ook voor het (Nederlandse?) marktonderzoek. Een mooi voorbeeld hiervan is het neuromarketing- en het neuroscienceonderzoek dat langzamerhand het marktonderzoek binnenkomt. Met de nadruk op langzamerhand want uit recent onderzoek dat Motivaction uitvoerde voor het MyMessageInYourBrain-congres blijkt dat voor veel Nederlandse marketeers en marktonderzoekers neuromarketing een nieuwe terrein is dat tot nu toe slechts zeer schoorvoetend wordt verkend. Het merendeel van de ondervraagden snuffelt er op dit moment wat aan en praat er vooral over, maar durft er nog niet echt mee te werken. De verwachting van Nederlandse marketeers en marktonderzoekers is dat het pas over 5 tot 10 jaar vast onderdeel van het marktonderzoek gaat worden.

 

Hoe anders is dat aan de andere kant van de plas. Naar aanleiding van het onlangs in Cincinnati gehouden Market Research in the Mobile World-congres merkte Leonard Murphy op dat er onder Amerikaanse cliënten grote vraag naar nieuwe toepassingen van marktonderzoek is en dat de snelheid waarmee de vernieuwing kan worden toegepast een van de belangrijkste key-succesvariabelen is.

 

Verder was het opvallend dat belangrijke marktonderzoeksinnovaties werden gepresenteerd door niet-marktonderzoeksbureaus. Het zijn vooral bureaus met een technische achtergrond (IT- bedrijven) of bedrijven als Google die met belangrijke vernieuwingen komen. En met succes, Google maakte bekend dat sinds zij zich als nieuwkomer de afgelopen maanden op de marktonderzoeksmarkt hebben begeven, zij wereldwijd al meer dan 50.000 onderzoekjes hebben uitgevoerd en dag in, dag uit marktaandeel aan het winnen zijn. En wat nog belangrijker is, is het feit dat de strategie, tactiek, cultuur maar vooral ook het businessmodel dat deze nieuwe toetreders erop nahouden in belangrijke mate verschilt van de wijze waarop de ‘gevestigde orde’ zich georganiseerd heeft. Door zich anders op te stellen weten zij de aandacht te trekken van zowel klanten als investeerders (niet onbelangrijk bij innovaties!) waardoor zij in snel tempo de belangrijkste spelers in de markt kunnen worden.

 

Wil de markonderzoekssector niet achter de feiten aan gaan lopen dan moeten we vooral verder kijken dan onze neus lang is en niet huiverig zijn om nieuwe richtingen te verkennen. En voor het Nederlandse marktonderzoek geldt specifiek dat we vooral niet te lang moeten wachten; dan zouden we wel eens achter de feiten gaan kunnen gaan lopen. 

Facebook Twitter LinkedIn