Wie gaat er eigenlijk over mijn reputatie?

Op vrijdag 21 november 2014 organiseert Motivaction samen met DCR en Stakeholderslab de feestelijke uitreiking van de 2e Reputatiemanagement Award.

De mooie cases van de vijf finalisten maken me blij en vormen voldoende reden om er de 21ste november een feest van te maken. Maar als we het over feestelijkheid hebben, vraag ik me meteen ook af of er veel reden is om feest te vieren binnen de praktijk van het reputatievak. Per slot van rekening regende het schandalen de afgelopen jaren.

Wat is er dan allemaal aan de hand binnen ‘Reputatieland’?

Met de genoemde schandalen refereer ik onder andere aan de manipulaties met de Libor-rentes en de bijna epidemische vormen van wanprestatie waarmee ‘de big four’-accountancy besmet lijken te zijn. Om over de woningcorporaties, met Vestia en Rochdale voorop, maar niet te spreken.

Deze schandalen in combinatie met de economische- en vertrouwenscrisis hebben tot gevolg dat het ‘algemene publiek’ zich argwanend opstelt ten opzichte van de grote instituten. Die houding zien we ook terug bij professionele stakeholders van organisaties.

De visie achter de Reputatiemanagement Award en het gelieerde Stakeholder Reputatie Insights(SRI)-model, is dat duurzaam bouwen aan de reputatie, voor organisaties begint bij diepgaande kennis over wat hun professionele stakeholders van ze verwachten.

Idealiter sluit de merkbelofte van de organisatie aan op deze verwachtingen. Als het om een commerciële organisatie gaat spreekt voor zich dat die belofte moet aansluiten op de wensen, behoeften en belevingswereld van de klanten, als de belangrijke stakeholdergroep.

De kennis over behoeften en verwachtingen moet vervolgens worden meegenomen in de bepaling van de koers die de organisatie vaart. Dit maakt ook dat verantwoordelijkheid voor de reputatie de afdeling Corporate Communications ontstijgt. 'De rol van de Corporate Communications-directeur moet verder gaan dan de interne en de externe communicatie.'

De afdeling Communicatie moet draagvlak voor reputatiemanagement verankeren bij de top van de organisatie. Dit is een vanzelfsprekendheid. Is dat draagvlak er niet, dan is het bouwen aan reputatie gedoemd te mislukken. Dus het antwoord op de vraag uit de titel van dit stukje 'Wie gaat er eigenlijk over mijn reputatie?' is niet eenduidig: ‘Corporate Communications en het Bestuur gaan gezamenlijk over de reputatie.’

De directeur Corporate Communications en de Raad van Bestuur moeten vervolgens gezamenlijk zorgen dat de reputatiemissie multidisciplinair wordt verankerd binnen de organisatie. Deze verankering moet er mede voor zorgen dat elke medewerker in zijn/haar doen en laten, bijdraagt aan de groei van de organisatie in de richting van ‘die gewenste reputatie’.

Hoe belangrijk de hierboven genoemde elementen zoals merkbelofte, consistentie en draagvlak (bij interne en externe stakeholders) zijn voor een stevige reputatie bewijst Apple keer op keer. Met hun kenmerkende design en het intuïtieve gebruiksgemak van de producten kunnen zij zich (helaas) zelfs permitteren het niet zo nauw te nemen met de arbeidsomstandigheden in de fabrieken.

Niet Apple, maar Vodafone won in 2013 de eerste Reputatiemanagement Award. Vooral hun consistentie, het multi-stakeholdersperspectief en last but not least de overduidelijke reputatiegerichtheid bij de topman van Vodafone Nederland Rob Shuter, hebben bijgedragen aan deze verdiende Award. En ook nu zullen dit soort factoren bepalen wie van de finalisten op 21 november de winnaar wordt van de Reputatiemanagement Award 2014: gemeente Den Haag, Natuurmonumenten, ONVZ Zorgverzekeraar, de Rechtspraak of &samhoud?!

Ga nu naar reputatiemanagementaward.nl en stem op één van de vijf finalisten.

Facebook Twitter LinkedIn