6 op de 10 werkgevers overweegt andere pensioenregeling of -uitvoerder

58% van de werkgevers met een ondernemingspensioenfonds vindt zijn pensioen niet toekomstbestendig en overweegt om zijn pensioenregeling te wijzigen of bij een andere uitvoerder onder te brengen. Dit geldt ook voor 6 op de 10 grote werkgevers met een verzekerde regeling.

 

Dat blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer. Het onderzoek werd in opdracht van Centraal Beheer uitgevoerd door Motivaction en afgenomen onder 66 werkgevers en ondernemingspensioenfondsen. Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 93% van de ondervraagde ondernemingspensioenfondsen twijfels heeft bij zijn eigen toekomstbestendigheid. Zij overwegen een andere uitvoerder, zoals een Algemeen Pensioenfonds, verzekeraar, aansluiting zoeken bij een bedrijfstakpensioenfonds, PPI of fusie met een ander pensioenfonds. 40% van deze pensioenfondsen verwacht een andere regeling: met name het verruilen van middelloonregelingen voor Collectieve DC-regelingen en beschikbare premieregelingen. Rob ter Mors, directeur Pensioen bij Centraal Beheer: ‘Hoewel ondernemingspensioenfondsen zich bewust zijn van de noodzaak om te veranderen, is 70% van de fondsen nog in de papieren fase en onderzoeken zij de mogelijkheden. 60% overweegt daarbij het nieuwe pensioenvehikel van een Algemeen Pensioenfonds. Ofwel er zelf één oprichten, ofwel zich aansluiten bij een APF in de markt.’

 

Helft werkgevers overweegt maatregelen

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft (58%) van de werkgevers achter ondernemingspensioenfondsen overweegt om maatregelen te nemen om hun pensioen toekomstbestendig te maken. 16% denkt aan een Algemeen Pensioenfonds. Ter Mors: ‘Pensioen heeft een prominente plek op de agenda van werkgevers met een ondernemings-pensioenfonds. Maar het Algemeen Pensioenfonds is bij een aanzienlijk deel van deze grotere werkgevers nog onbekend. Zij zijn op zoek naar oplossingen en maken zich vooral zorgen om verlies van zeggenschap (28%) of identiteit (17%) in een nieuwe situatie. 22% vreest een te grote afstand tot zijn deelnemers. Voor werkgevers die een verzekerde pensioenregeling hebben, is er nog veel onduidelijkheid op het gebied van kosten en pensioenzekerheid. Informeren is dus het devies.

 

Bron: Centraal Beheer, 22.03.2016

 

Facebook Twitter LinkedIn