86% oriënterende ouders heeft behoefte aan website met informatie over scholen

86% van de ouders die zich oriënteren op een middelbare school voor hun kind (of dat pas hebben gedaan) heeft behoefte aan een website waarop men informatie over potentiële scholen kan vinden. 80% van deze doelgroep wil ook de mogelijkheid hebben scholen online te vergelijken. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van Motivaction onder deze doelgroep in opdracht van de VO-raad.

 

Het onderzoek keek naar het oriëntatieproces van ouders op middelbare scholen en de rol van Scholenopdekaart.nl binnen dat proces. De gesignaleerde behoefte bevestigt de relevantie en potentie van de website Scholenopdekaart.nl.

 

Scholenopdekaart.nl is beoordeeld middels een online kwantitatief onderzoek en een vragenlijst onder bezoekers van de website zelf (usability-onderzoek). Uit het usability-onderzoek blijkt dat 68% van de bezoekers tevreden is over de website. Belangrijke aspecten zoals betrouwbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en de relevantie en vindbaarheid van de informatie scoren overall positief.

 

Instrument voor horizontale dialoog

Opvallende conclusie is dat 45% van de ouders de school van hun kind wil blijven volgen op Scholenopdekaart.nl. Hieruit blijkt dat de website goed kan worden ingezet als instrument voor horizontale dialoog.

 

Scholen zelf toegang tot gegevens

Scholenopdekaart.nl voorziet volgens het onderzoek in een behoefte en kan in potentie nog veel meer ouders bedienen. De huidige (geholpen) naamsbekendheid ligt namelijk op 21%. De VO-raad wil dit percentage in de komende jaren verder verhogen. Belangrijk aandachtspunt is de vulling van de website. Scholen kunnen positief bijdragen aan hun profiel en de waardering van de website door zelf regelmatig de informatie bij te werken en aan te vullen.

 

Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten.

 

Bron: VO-raad, 19.05.2016

Facebook Twitter LinkedIn