Betrouwbare data blijft de basis, heldere inzichten zijn het doel

Motivaction heeft met ingang van 1 januari 2020 haar logo een beetje aangepast. Sinds 1984 (!) voeren we als aanvulling op onze naam het onderschrift research and strategy. Daarmee gaven wij aan dat we ons baseren op gedegen onderzoek, en dat we onze relaties helpen bij het formuleren van hun strategie.

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de betekenis van onderzoek is veranderd. Hoewel survey onderzoek nog steeds heel belangrijk is, zijn we ook steeds meer non-survey activiteiten gaan verrichten zoals neuroscience, observatie onderzoek en (big) data analytics. Daarmee spelen wij een aanzienlijke rol in het bieden van nieuwe inzichten en innovatieve perspectieven aan onze klanten.

Om dat ook in ons logo tot uitdrukking te brengen hebben we insights and strategy aan de naam Motivaction toegevoegd. Het is maar een kleine verandering, maar er gaat een wereld van nieuwe activiteiten achter schuil! De betrouwbaarheid van de data blijft de basis die je van ons gewend bent.

Wil je meer weten over onze nieuwe data analytics technieken? Neem dan contact op met Pieter Paul Verheggen.

Facebook Twitter LinkedIn