Consument wil meer betrokken worden bij productontwikkeling

15 maart is het Internationale Consumentendag en deze dag staat in het teken van de rechten van consumenten. Daarnaast is dit een uitgelezen moment om stil te staan bij hun ideeën en wensen. Na een tijdperk waarin bedrijven hun klanten vertelden wat ze nodig hadden, draait het nu vooral om het goed luisteren naar wat zij willen. Motivaction toonde in 2014 al aan dat consumenten graag meewerken aan de ontwikkeling van producten en diensten. En daar blijft het niet bij: mensen kopen eerder producten waarvan ze weten dat gebruikers betrokken waren bij de ontwikkeling.


Innovatie door co-creatie

Door te luisteren naar de consument slaat een bedrijf dus eigenlijk drie vliegen in één klap: de klant vindt het leuk om mee te denken, producten sluiten beter aan bij de behoeften en meer mensen kopen het geïnnoveerde artikel. De samenwerking tussen bedrijven en organisaties en hun (potentiele) klanten komt bijvoorbeeld tot stand in co-creatiesessies, waar gezamenlijk wordt gebrainstormd over innovaties en concepten. Daar is goed te merken dat deze wisselwerking heel lucratief kan zijn: klanten vinden het leuk om te vertellen over wat ze in het dagelijks leven tegenkomen en producenten komen hierdoor tot vaak verrassende nieuwe inzichten.

 

Luister naar de klant

Dat consumenten meer betrokken willen zijn bij de producten die ze gebruiken is geen nieuwe trend. Al in 2014 bleek uit onderzoek van Motivaction dat meer dan 40% van de consumenten graag bijdraagt aan het innoveren van producten. Maar ondanks dat 30% aangaf eerder een product te kopen dat door middel van co-creatie was ontwikkeld, leek er voor deze samenwerking nog geen duidelijk platform te zijn. Slechts 10% van de consumenten was ooit betrokken bij de ontwikkeling van een dienst of product. Nu is het tijd om daar verandering in te brengen, vindt ook Bastian Baas, senior strategy consultant bij Motivaction: “Wij merken bij onze co-creatiesessies dat consumenten graag brainstormen over nieuwe producten. En de beste ideeën komen tot leven wanneer gebruikers en ontwikkelaars met elkaar kunnen sparren.”


Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek is een initiatief van Motivaction. Binnen het eigen StemPunt-panel met meer dan 90.000 leden is in september en oktober 2014 een steekproef van 1.061 Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 70 jaar ondervraagd. De steekproef is representatief gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-segmentatie. De respondenten hebben de vragenlijst online ingevuld.
 

Facebook Twitter LinkedIn