Drie op de tien Nederlanders wijzen geweld tegen partner niet af

Drie op de tien Nederlanders vinden dat geweld tegen een partner in bepaalde omstandigheden best mag.

Dat is een van de opvallende bevindingen van een onderzoek door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Volgens de onderzoekers zijn negen op de tien Nederlanders (90 procent) het erover eens dat geweld binnen een relatie niet kan. Maar als geënquêteerden concrete situaties voorgelegd krijgen, verschuiven de grenzen. "Omstandigheden die volgens de ondervraagden partnergeweld kunnen billijken, zijn vooral situaties waarin de ander geweld heeft gebruikt: ‘als de partner de kinderen slaat’ en ‘als de ander begint met slaan’ rechtvaardigen het voor veel respondenten om met geweld te reageren", meldt het rapport.

Enkele andere bevindingen uit het onderzoek:

  • De helft van de Nederlanders kent iemand die te maken heeft gehad met partnergeweld
  • Eén op de twintig jongeren vindt verkrachting van een vrouwelijke partner aanvaardbaar
  • Mannen zijn toleranter ten aanzien van partnergeweld dan vrouwen

Nederlanders met een niet-westerse achtergrond verschillen nauwelijks in hun acceptatie van partnergeweld. Alleen als de ander begint met slaan of als de emoties hoog oplopen bij een scheiding, vinden iets meer Nederlanders met een niet-westerse achtergrond partnergeweld acceptabeler dan autochtonen.

Meer deskundigheid en voorlichting

Uit het onderzoek blijkt ook dat vooral jongeren tolerant staan tegenover seksueel geweld binnen een relatie. Zo vindt een op de twintig Nederlanders onder de 25 jaar verkrachting ('met lichamelijk overwicht dwingen tot geslachtsgemeenschap') van een vrouwelijke partner acceptabel. Van de 55-plussers vindt nog maar een op de honderd Nederlanders verkrachting van een vrouwelijke partner acceptabel.

Atria en Blijf Groep noemen de uitkomsten van het onderzoek zorgelijk en pleiten voor meer deskundigheid en voorlichting.

Download het volledige onderzoeksrapport 'Welk geweld telt?'

Of download de samenvatting van het onderzoeksrapport 'Welk geweld telt?'

Bron: RTL Nieuws, 18.01.2018

Facebook Twitter LinkedIn