Glocalities nu onafhankelijk bedrijf genaamd Glocalities International B.V.

Vanaf 1 November 2018 is ons internationale insights programma Glocalities ondergebracht in een aparte onderneming, met de naam Glocalities International B.V. Vijf jaar geleden begon Motivaction met de eerste serieuze stappen om ons waarden-denken over de grens te brengen. Inmiddels zijn er vele opdrachtgevers die gebruik maken van onze diepgaande inzichten om internationale consumentengroepen te bedienen en met succes nieuwe markten te betreden.

In de afgelopen jaren zijn ruim 165.000 personen uit 27 landen met behulp van het Glocalities-programma diepgaand ondervraagd over waarden, leefstijlen, trends en cultuurverschillen. Binnenkort vindt de 4e wereldwijde meting plaats, waarin we opnieuw ruim 60.000 personen zullen ondervragen. Van Zweden tot Zuid-Afrika en van China tot Canada.

Het Glocalities-programma vertrekt vanuit de belevingswereld en waarden van de internationale consument. Het heeft daarmee alles in huis om onze opdrachtgevers te helpen met het maken van de juiste keuzes om te kunnen groeien in een woelig internationaal speelveld. Met fact-based inzichten uit de Glocalities database en sociale media adviseren we vele toonaangevende multinationals, NGO’s en overheden op het gebied van positionering, omgang met cultuurverschillen, communicatie en (digital) marketing.

Met een rijke database, een snel groeiend team van 12 internationale experts, onze internationale ervaring en publicaties in wereldwijde media is een stevige basis gelegd voor Glocalities’ verdere ontwikkeling op de wereldmarkt. De Glocalities filosofie ‘’Step into the shoes of your audience’’ bouwt voort op het succes van het Mentality-onderzoek in Nederland en speelt in op de sterk veranderende internationale vraag naar cross-culturele kennis en advies. Strategische en tactische inzichten moeten direct digitaal worden ontsloten, visueel aanspreken en praktische aanknopingspunten bieden voor de activatie van doelgroepen. De unieke “World of Glocalities” applicatie maakt dit alles mogelijk, in combinatie met deep dive analyses en consultancy.

Het management van Glocalities International B.V. wordt gevormd door Pieter Paul Verheggen en Martijn Lampert. Motivaction en Glocalities zijn, en blijven, nauw met elkaar verbonden en het Glocalities team blijft gevestigd aan de Marnixkade.

Vol vertrouwen kijken wij uit naar de verdere internationale groei voor Glocalities B.V.

Heb je vragen over de nieuwe Glocalities B.V. onderneming? Neem dan contact op met Pieter Paul Verheggen of Martijn Lampert.

 

Facebook Twitter LinkedIn