Meer marketinginzet om sneller klimaatneutraal te worden

Ruim een jaar geleden is gestart met de Zaanse Energie Agenda. De eerste stappen zijn gezet en sprongen worden nog niet gemaakt. De belangrijkste uitdaging voor de gemeente is te zorgen dat het aanbod van duurzaamheidsmaatregelen passen bij de behoefte van de bewoners en dat de marktvraag in Zaanstad naar oplossingen om klimaatneutraal te worden fors groeit. Momenteel wordt per jaar ongeveer 2 procent minder CO2-uitstoot in Zaanstad bereikt. Met de aanpak wordt in de komende periode een versnelling bereikt met een factor van 4.


Mede naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad hebben de onderzoeksbureaus CE Delft en Motivaction de afgelopen maanden onderzocht of een verdergaande ‘versnelling in de energietransitie’ in Zaanstad is te realiseren. CE Delft en Motivaction stellen dat de technieken om de versnelling mogelijk te maken bekend zijn, maar dat er obstakels zijn om ze op grote schaal en in hoog tempo toe te passen. Wethouder Dick Emmer (Duurzaamheid): "Uit het rapport komt naar voren dat de belangrijkste uitdaging voor de gemeente is te zorgen dat er enerzijds vanuit de aanbodzijde aantrekkelijker proposities vanuit de markt komen om die technieken op grote schaal toe te passen in Zaanstad, en anderzijds dat de marktvraag in Zaanstad naar oplossingen om klimaatneutraal te worden fors groeit."


CE Delft en Motivaction hebben zich gebogen over een aantal arrangementen: Nul-op-de-Meter, collectieve inkoop isolatie, collectieve inkoop zonnepanelen, warmtenet en energiebesparing bij bedrijven. Deze arrangementen zijn momenteel of binnenkort beschikbaar in Zaanstad en bieden volgens de bureaus veel potentie voor een grote CO2-reductie. Bij elkaar zou voor 2020 100 kton CO2 te besparen zijn met deze vijf arrangementen. Momenteel wordt in Zaanstad ongeveer 700 kton CO2 uitgestoten. Voor elk arrangement hebben de bureaus de belangrijkste doelgroepen binnen Zaanstad geselecteerd. Daarbij is uitgewerkt met welke boodschappen en welke communicatiemiddelen die doelgroepen kunnen worden verleid om op het aanbod in te gaan.

Wethouder Dick Emmer: "De bureaus bevestigen dat we met de goede dingen bezig zijn en de eerste stappen zijn gezet. Een doelgroepgerichte marketingcommunicatiestrategie kan de effecten van de bestaande arrangementen verder gaan versterken. Het maakt opnieuw duidelijk dat verduurzamen maatwerk en vooral samenwerking vereist."


CE Delft en Motivaction constateren dat het bereiken van een klimaatneutrale gemeente in 2020, alleen mogelijk is wanneer partijen bereid zijn grote investeringen te doen en daarbij een aanzienlijk verlies op de koop toenemen. "Het doel van een klimaatneutrale stad in 2020 is vooral bedoeld om de urgentie van de klimaatproblematiek te onderstrepen. Met de volle inzet op deze arrangementen behoort Zaanstad tot de ambitieuze gemeenten in Nederland. Voor mij blijft de urgentie om hard te werken aan energietransitie voorop staan", aldus Dick Emmer.

 

Bron: Rodi, 29.03.2016 

Facebook Twitter LinkedIn