Monitor seniorvriendelijke gemeenten - wat vinden senioren van jouw gemeente?

Uit het benchmarkonderzoek dat Motivaction in het kader van de Monitor Senior Vriendelijke Gemeente heeft gevoerd, blijkt dat er nog veel verbeterd moet worden aan de huisvesting van veel senioren willen zij zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Vooral het leefklimaat om de woning en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer schieten nu tekort. Hier ligt een belangrijk taak voor gemeentes.

Motivaction biedt gemeentes in samenwerking met Active Aging de mogelijkheid om in kaart te brengen wat de  specifieke sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid van de gemeente. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in een gemeente echt belangrijk vinden. Gegevens die tijdens de monitor in een gemeente worden vastgelegd kunnen worden afgezet tegen benchmarkgegevens.

Meedoen aan de monitor? Kijk hier voor meer informatie

Facebook Twitter LinkedIn