Motivaction sponsort YOU-R-O-TEENS

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen jongeren die in de verschillende lidstaten van Europa opgroeien? In wat voor omgeving groeien zij op, wat zijn hun opvattingen, ideeën en verwachtingen over de toekomst en Europa? Monique Nelen fotografeerde tussen 2012 en 2014 ongeveer 90 willekeurig gekozen jongeren in alle 28 lidstaten van Europa. Dit project YOU-R-O-TEENS resulteerde in een beeld van de toekomstige gemeenschap, die van vrede en gezamenlijke economie naar duurzaamheid en sociaal culturele samenhang groeit.

 

In het kader van het voorzitterschap van Nederland van de EU in de eerste zes maanden van 2016 zijn de foto’s op meerdere plaatsen te bezichtigen, en ook Motivaction sponsort dit project. De foto’s zijn geëxposeerd in de ontvangsthal van ons kantoor, omdat voor een (internationaal) onderzoeksbureau de maatschappelijke ontwikkelingen en de gedachten van jong en oud de kern van het bestaan zijn.

Monique Neelen

 

Meer informatie over het project is te vinden op youroteens.eu en moniqueneelen.nl

 

 

Facebook Twitter LinkedIn