Regionale omroepen zien bereik groeien

Het week- en dagbereik van de regionale omroepen zijn het afgelopen jaar gestegen. Het gemiddelde weekbereik van de tv-kanalen was 46% in de tweede helft van 2015, het dagbereik was 23%. Daarmee is het bereik hoger dan in dezelfde periode in 2014, toen de tv-kanalen een gemiddeld weekbereik hadden van 42% en een dagbereik van 19%. Het radiobereik is eveneens hoger met een gemiddeld weekbereik van 23% in de tweede helft van 2015 tegenover 18% in 2014 en een dagbereik van 12% in 2015 tegenover 9% in 2014.


Dit blijkt uit cijfers die Stichting Regionaal Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) deze week bekendmaakt. ROOS heeft ook wederom jaarlijks waarderingsonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau Motivaction.

 

Uit het Motivaction-onderzoek blijkt het publiek de regionale omroepen met een waarderingscijfer van 7.3 opnieuw een ruime voldoende heeft toegekend. Ook de bekendheid van de regionale omroepen bleef in de tweede helft van 2015 onveranderd hoog. Met een gemiddelde bekendheid van 97% van de inwoners van de regio kan gesteld worden dat vrijwel iedereen van 18 jaar en ouder de regionale omroep kent.

Ook eind vorig jaar rapporteerde ROOS al goed nieuws. Over de periode oktober-november 2015 heeft regionale radio een gezamenlijk marktaandeel behaald van 9,7%. Ten opzichte van de vorige periode is het marktaandeel met 0,3% gedaald. Regionale radio blijft de best beluisterde publieke radiozender in Nederland.

 

Het gemiddelde dagbereik van regionale radio steeg met 0,3% licht naar 8,5%. De luisterdichtheid steeg met 0,02% naar 2,03%. De luistercijfers zijn afkomstig van Intomart GfK-Nationaal Luisteronderzoek 2015, periode oktober-november 2015, leeftijd 10+ en tijdvak ma-zo 07:00-19:00 uur.

 

Bron: MarketingTribune, 12.01.2016
 

Facebook Twitter LinkedIn