Sneakpreview van het Mediabereiksonderzoek Nieuwe Nederlanders 2018

Als je een efficiënte en effectieve campagne wilt richten op Nieuwe Nederlanders, is het belangrijk om zichtbaar te zijn in de media die door die doelgroep worden bekeken en beluisterd. Je moet dan letten op een aantal essentiële verschillen: Nieuwe Nederlanders hebben bijvoorbeeld vaker een schotel en maken meer gebruik van cultuurgebonden print- en internetmedia.

 

Passende mediaconsumptiecijfers

Dit betekent dat de mediaconsumptie bij Nieuwe Nederlanders anders is dan bij autochtone Nederlanders. Desondanks wordt de groep vaak nog onvoldoende meegenomen als respondent in traditionele bereiksonderzoeken. Voor jouw campagne gericht op Nieuwe Nederlanders geeft dat een vertekend beeld: je wilt je tenslotte baseren op de juiste mediaconsumptiecijfers en niet op onderzoek dat vooral is uitgevoerd onder autochtone Nederlanders.

 

Onderzoek onder Nieuwe Nederlanders

Om jou de juiste cijfers te geven, voeren Motivaction en TransCity sinds 2007 regelmatig een grootschalig mediabereiksonderzoek uit onder Nieuwe Nederlanders. We kijken naar mediaconsumptie onder Turkse, Marrokkaanse, Surinaamse en Caribische Nederlanders en Polen in Nederland en zien onder andere dat:

  • De mediaconsumptie van Nieuwe Nederlanders substantieel verschilt met die van autochtone Nederlanders.
  • De mate van herkenning in de geboden nationale mediacontent anders is dan die van autochtone Nederlanders.
  • De waardering voor de nationale media verschilt ten opzichte van die van autochtone Nederlanders.

In het voorjaar van 2018 hebben we een zesde onderzoek uitgevoerd met daarin de laatste cijfers. Dit mediabereiksonderzoek onder Nieuwe Nederlanders is een belangrijke ontbrekende schakel in de reguliere mediabereiksonderzoeken.

 

Sneak preview

Je kunt nu een sneak preview van dit onderzoek downloaden.

Ben je geïnteresseerd in het volledige rapport? Voor 4.000 euro krijgt jouw organisatie inzicht in de mediaconsumptie anno 2018 van zowel autochtone Nederlanders als de eerste en tweede generatie Nieuwe Nederlanders. In totaal hebben wij meer dan 2.000 (Nieuwe) Nederlanders ondervraagd, online en face-to-face.

Neem voor meer informatie contact op met Ahmed Ait Moha.

Facebook Twitter LinkedIn