Literatuurlijst - Motivaction in publicaties

Marketing en branding

 • Tol R. B. (2016). Onderzoek. In: Het Netwerk Boek. (p. 165 - 169). NetwerkAcedemie.nl
 • Verheggen P, A. Ait Moha, M.Eigenfeld (2014). EtnoMentality - De belevingswereld centraal. In: René Romer, Dé consument bestaat niet. Inspiratieboek voor marketeers in een multiculturele wereld. (p. 193-212, p.277). Zoetermeer: Free Musketeers
 • Van Arendonk E, A.Polderman, K.Smit (2013) Inner World. Een andere manier om informatie uit het onderbewuste op te halen. In: Neuromarketing; Maximale impact met marketing en communicatie. Den Haag: BIM Media B.V.
 • Kotler, P. (2013) Marketinghightlight Het Mentality-model van Motivaction en persona's. In: Principes van marketing (p. 251-252). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Solomon M, G.Bamossy, S. Askegaard, M.K. Hogg. (2013) Mentality-model van Motivaction. In: Consumentengedrag, deel 5 Cultuur en Europese levensstijlen (p. 317-319). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Spangenberg, F (2012). Onderzoek en analyse in de praktijk. In: E. Blokland, M. Neyzen & S. Wagenaar, Communicatie van organisaties, Handboek Public Relations (p. 89-99). Amsterdam: Adformatiegroep
 • Verheggen, P. (2012). Cocreatie cruciaal bij het ontwikkelen van je dienstverlening. In F. Kwakman & C. Zomerdijk, De ondernemende professional, Waarden creëren in een veranderende markt (pp. 15-31). Culemborg: Van Duuren Management
 • Kotler, P., K.L. Keller, H. Robben, J. de Vries, (2007) Marketingmanagement, de essentie Amsterdam: Pearson Education
 • Rustenburg, GB., T. de Gouw, A.W. De Geus, J.C.A, Smal, R. H. Buurman (2007) Strategische en operationele marketingplanning, kernstof B NIMAGroningen/Houten: Noordhoff Uitgevers
 • Franzen, G. (2006) The SWOCC book of brand management models Amsterdam: SWOCC
 • Nijs, D en F. Peters (2006) Imagineering, Het creeren van belevingswerelden. Amsterdam: Boom
 • Boer, R., W. Welsing (2005) Als jij een merk zou zijn Amsterdam, Pearson Education
 • Hoijtink, J en H. Kraanen (2004) Van geitenwollen sokken naar design jeans. Over duurzaamheid en marketing. Amsterdam: Kluwer
 • De Wit, M. (2003) Segmentatie: Hoe doe je dat? Amsterdam: Kluwer
 • Lagasse, L. (2003) Sociale marketing, instrument voor duurzame gedragsveranderingen bij grote groepen Antwerpen: Uitgeverij de Boeck
 • Oppenhuisen, J (2000) Een schaap in de bus? Een onderzoek naar de waarden van de Nederlander Amsterdam: SWOCC
 

Publieke sector

 • Verheggen P, M. Lampert (2015). The Disruptive Mindset of Millenials around the Globe - Five Values Segments That Will Shape and Change the World. In: Voice of the people (p. 99-121). Zurich Switzerland: WIN/Gallup
 • Lampert, Martijn (17 februari 2013) Bijlage 1 'Clash tussen fantasie en realiteit' Deelrapport 3: Hoe Dionysos verscheen in Haren, Commissie 'Project X' Haren
 • Nieuw in Nederland; Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen, SCP-publicatie julie 2013
 • Winsemius. P. e.a. (2012) Burgerkracht. Het hart van de samenleving. Assen: STAMM
 • WRR-rapport 'Vertrouwen in burgers' (22.05.2012) pdf-download
 • Jeekel, Hans (2011) De autoafhankelijke samenleving. Delft: Academische Uitgeverij Eburon
 • Spangenberg, F en M. Lampert (2011) De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat (2010) Wie ik ben en waar ik ga. Advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit. Download uitgave.
 • Edwards, A. (2009) ‘Tastes for political participation: a lifestyle approach to democratic design’,  in: Representation, vol. 45, No. 1. London: Routledge.
 • Lampert, M. (2009) Zorgen komen dichterbij: bakens van vertrouwen gevraagd. In: Crisis in aantocht? Verdiepingsstudie Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008, p. 215-219. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Spangenberg F., M. Lampert (2009) De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Mc Kinsey & Company, Motivaction International, Nederlandse Publieke Omroep, NRC Handelsblad, AD, Planet.nl, Porter Novelli en de Publieke Zaak (2007) Rapport 21 minuten.nl Amsterdam: McKinsey
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007) Niet van later zorg Den Haag: Ministerie van VWS
 • Ministry of Economic Affairs (2004) Market regulation, lessons from other disciplines Ministry Of Economic Affairs: The Hague
 • Kronjee, G en M.A. Lampert, Leefstijlen en zingeving, In: 'Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid' (2006) Geloven in het publieke domein, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Lampert, M., A. Ait Moha (2006) EtnoMentality, opkomstgedrag en opkomstmotieven van Nieuwe Nederlanders - gemeenteraadsverkiezingen 2006 Utrecht: Forum.
 • Begeleidingscommissie Dualisme en lokale democratie (2005) Effecten van dualisering voor burgers: Beweging naar buiten? Den Haag: VNG Uitgeverij
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken (2005) De acceptatie voorbij - Risico- en crisiscommunicatie met een mondige samenleving Den Haag: Ministerie van Binnenlanse Zaken
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) Vertrouwen in de buurt Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Dekker, P., M. Lampert en F. Spangenberg De politieke onvrede van 2002, In: A.E. Bronner, P. Dekker, J.C. Hoekstra, E. de Leeuw, Th. Poiesz, K. de Ruyter en A. Smidts (2004) 'Ontwikkelingen in het marktonderzoek' Haarlem: De Vrieseborch
 • Gemeente Almere (2003) Sociale Structuurschets: leefstijlen in Almere Gemeente Almere: Almere
 • Brink, G. van den (2002) Mondiger of moeilijker? Een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Den Haag: Sdu Uitgevers
 • Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2001) In dienst van de democratie rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, Den Haag: Sdu Uitgevers
 • In het proefschrift wordt gebruikgemaakt van het Mentality-model (p.70 e.v.).http://www.eburon.nl/de_autoafhankelijke_samenleving
 

Duurzame ontwikkeling

 • Kops, H., van der Aalst, V. (2015) Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015 - Hoe duurzaam onderneemt Nederland?. Heeswijk: SGS Search.
 • Hoekstra, J., P. Verheggen, M. Hannink (2013) Vijf tinten groen - Input voor effectievere duurzaamheidsstrategieën. Amsterdam: Motivaction
 • Jeurissen, R. (2009) Reclame en cultuur. In: Bedrijfsethiek: een goede zaak (p.176-178). Assen: Van Gorkum.
 • Schuurman, J., S. van Duijn, Y. van Sark, M. Lampert (2010) YoungMentality en duurzaamheid. Praktische handvatten voor het communiceren met jongeren in de NME-sector, Amsterdam: NME
 • Roorda, N. (2008) Werken aan duurzame ontwikkeling Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff
 • Velden, F. M. Wijermans (2007) Wereldburgerschap: handreikingen voor vergroting van betrokkenheid bij mondiale vraagstukken. Assen: Uitgeverij van Gorcum
 • Beckers, T, (2004) De hyperactieve samenleving: op zoek naar de verloren tijd Tilburg: Telos
 • Beckers T., E. Harkink, E. van Ingen, M. Lampert, B. van der Lelij, R. van Ossenbruggen (2004) Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning, Bilthoven: RIVM
 • Ingen, E. B. van der Lelij De duurzame mens; een zaak van onbewust prikkelen, In: Knippenberg, L., K. Nauta en H. Horsten (2004) Een kwestie van smaak, duurzame consumptie in Brabant, Tilburg: Telos
 • Lampert, M, B. van der Lelij, L. Knoop and W. Egberink (2002) Awareness and attitudes with respect to genetic modification, In: G. Bartels and Wil Nelissen, Marketing for sustainability, towards transactional policy-making, Amsterdam: IOS Press
 

Ruimte en Vastgoed

 • Van der Cammen, H., De Klerk, L., Dekker, G., & Witsen, P. (2012) The Selfmade Land, culture and evolution of urban and regional planning in the Netherlands. Pp. 358-360 The comfort sphere Mentality-model. Houten-Antwerpen: Unieboek-het Spectrum.
 • Colenbrander, B. en A. Lengkeek (2008) Op locatie: Enschede na de vuurwerkramp Rotterdam: Uitgeverij 010
 

Arbeidsmarkt

 • Yacht, a Randstad company (2014) Winst door wendbaarheid, Amsterdam: Elsevier Media Boeken
 • Spangenberg F. M.Lampert (2010) De grenzeloze generatie op de arbeidsmarkt, Amsterdam: Manpower Witboek
 • Content (2007) Een kwestie van mentaliteit Den Haag: Content
 • Hoof van, J. (2002) Werken moet wel leuk zijn, arbeidswensen van Nederlanders Assen: Koninklijke van Gorcum
 

Cultuur en Vrije tijd

 • Mulder, R (2008) De kunst van cultuurmarketing Bussum: Coutinho

 

 

Facebook Twitter LinkedIn