Millennials: Wat kunnen ze voor jou als werkgever betekenen?

Het kijken naar generatieverschillen kan heldere inzichten verschaffen en duidelijk maken hoe mensen van verschillende leeftijdsgroepen verschillend in het leven staan en een andere houding ten aanzien van werk kunnen hebben. Het is echter wel heel belangrijk dat je het generatiedenken in de juiste context inzet. Zo heeft Motivaction al in een eerdere paper ‘The disruptive mindset of Millennials around the globe’ betoogd dat wanneer je millennials internationaal met elkaar vergelijkt, dus binnen de groep millennials, je ook al vijf verschillende typen millennials kunt onderscheiden.

Hoewel Motivaction eerder onderzoek heeft uitgevoerd naar de jongere generatie, uiteengezet in het boek ‘De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK’, kiezen we in deze paper voor de term millennials. De millennials zijn opgegroeid in een tijd waarin de globalisering sterk is toegenomen, en niet in de laatste plaats door de verregaande digitalisering; ze worden ook niet voor niets de digital natives genoemd. Daarnaast bevindt het domein van arbeid zich in een internationale context. Daarom lijkt het ons logisch en gepast om ons aan te sluiten bij de internationaal gebruikte naam voor deze generatie: millennials.

Motivaction doet al ruim 30 jaar onderzoek naar wat mensen drijft. Ook voor de millennials hebben we in kaart gebracht welke waarden voor hen belangrijk zijn. Op basis van onze trendanalyse zijn een drietal trends naar voren gekomen die helpen om de kenmerken van de generatie millennials nog beter te kunnen duiden.

 

Bekijk de video voor meer informatie over matching:

Wij attenderen je erop dat wanneer je een document downloadt, je namens de auteur kunt worden benaderd. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derde partijen.

+31 (0)20 589 82 36

Download de publicatie 'Millennials: Wat kunnen ze voor jou als werkgever betekenen?'

Facebook Twitter LinkedIn