Nationale Duurzaamheidsmonitor

De Nationale Duurzaamheidsmonitor is een jaarlijkse momentopname om in kaart te brengen hoe ver Nederlandse bedrijven en instellingen zijn met het verduurzamen van hun beleid en bedrijfsvoering en hoe ze daar verantwoording over afleggen. Meer dan 1000 organisaties namen dit jaar deel aan de Nationale Duurzaamheidsmonitor. Met de waardevolle data uit dit onderzoek hebben Motivaction en SGS Search een model ontwikkeld dat organisaties indeelt in vijf niveaus van duurzame ontwikkeling. 

De duurzaamheidsmonitor geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe staat het Nederlandse bedrijfsleven er voor op het gebied van duurzaamheid?
  • Welke segmenten zijn er op dit onderwerp te onderscheiden in het Nederlandse bedrijfsleven?
  • Hoe duurzaam is uw eigen organisatie?

Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015

Op basis van de data uit het onderzoek zijn vier statistische factoren benoemd waarop organisaties zich op het gebied van duurzaamheid kunnen onderscheiden. De score op deze vier factoren wordt via een statistisch model vertaald naar de positie op de duurzaamheidsladder. Op deze ladder onderscheiden we 5 segmenten. Oplopend van A (minst duurzaam) naar E (meest duurzaam). 

 

Download voor meer informatie de digitale publicatie "Resultaten Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015

 

Facebook Twitter LinkedIn