Nederlanders zijn bereid zich in te spannen voor een beter Nederland

Ruim 100.000 Nederlanders hebben tussen 14 juli en 30 oktober 2014 deelgenomen aan Namens Nederland. De deelnemers hebben de enquête op de website NamensNederland.nl of via een link op een andere website ingevuld. De enquête is een van de grootste publieksonderzoeken ooit in Nederland gehouden. Deze grote steekproef stelt de organisatie in staat uitspraken te doen over relatief kleine groepen. Er hebben bijvoorbeeld meer dan 1.400 niet-westerse allochtonen boven de 60 jaar de vragenlijst ingevuld.

 

Uniek aan Namens Nederland is het gebruik van de zogeheten conjunctmethodologie in een grootschalig, openbaar onderzoek. Respondenten worden herhaaldelijk gevraagd verschillende scenario’s te vergelijken en er telkens één te kiezen die het meest aanspreekt. Op basis hiervan kan afgeleid worden welke aspecten van een scenario voor de respondent het meest waardevol zijn (bijvoorbeeld verbetering van het onderwijs), en welke het minst (bijvoorbeeld meer vrije tijd).

 

Resultaten

De Nederlander heeft ambitie op het gebied van ‘waarden.’ Een verschuiving van individualistisch naar sociaal is gewenst. De huidige samenleving wordt omschreven als “individualistisch”, “internationaal gericht”, “risicomijdend”, “persoonlijke vrijheid centraal” en “eigen verantwoordelijkheid centraal”. Daarbij maakt de Nederlander zich zorgen, vooral over de kwaliteit van de gezondheidszorg, werkgelegenheid en de integratie van allochtonen. De gewenste samenleving wordt gekenschetst als “sociaal”, “vooruitstrevend”, “internationaal gericht”, “ondernemend”, “tolerant” en met “respect voor gezag”. Dit vraagt om een verschuiving in onze collectieve waarden, alleen “internationaal gericht” staat in de top 6 voor zowel de huidige als de gewenste samenleving. Tegelijkertijd zijn Nederlanders trots op een aantal kenmerken van de huidige maatschappij. Dat geldt vooral voor waarden als vrijheid, tolerantie, democratie, vrijheid van meningsuiting en het “sociale karakter” van Nederland.
 

Omschrijving_samenleving02.jpg

Facebook Twitter LinkedIn