Over leven met zorg - Verhalen uit een veranderend zorglandschap

Op initiatief van Patiëntenfederatie NPCF is er een grootschalige online verkenning uitgevoerd onder patiënten in Nederland naar hun ervaringen met de recente zorgtransitie, de overdracht van zorgtaken van de landelijke overheid naar gemeenten. Motivaction heeft de door NPCF geleverde data geanalyseerd en vervolgens heeft NPCF deze resultaten verwerkt in hun beleidsrapportage “Over leven met zorg - Verhalen uit een veranderend zorglandschap” . Het rapport bevat een eerste verkenning van een vijfjarig onderzoek waarvoor men een vragenlijst via de website mijnkwaliteitvanleven.nl kan invullen.

 

Lees ook:

 

 

Facebook Twitter LinkedIn