Preventieve ouderenzorg: welke elementen zijn van belang?

Motivaction heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek naar preventieve ouderenzorg dat het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uitgevoerd. In dit onderzoek zijn onder meer data en expertise gebruikt uit de MatureMarketMonitor die Motivaction samen met AgeWise jaarlijks uitvoert. De resultaten uit de monitor tonen aan dat e-health toepassingen een belangrijke rol kunnen spelen bij het langer zelfstandig wonen van ouderen. Een meerderheid van de ouderen staat daarbij (zeer) positief tegenover domotica voor veiligheid, wooncomfort of het online communiceren met zorgverleners. Van belang is dat de toepassingen vooral samen met ouderen worden ontwikkeld. Ook moeten ouderen beter begeleid worden bij het gebruik van e-health toepassingen.

 

Download voor meer informatie de factsheet "Goede preventieve ouderenzorg: welke elementen zijn van belang?"

 

Facebook Twitter LinkedIn