Superdiversiteit in het mbo

In de Nederlandse maatschappij moeten scholieren al heel jong een keuze maken voor hun studierichting. Zo vroeg zelfs, dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is daarom gestart met het Stimuleringsproject LOB in het MBO. Hiermee kunnen onderwijsinstellingen studenten beter en professioneler helpen bij het maken van keuzes.

Uit onderzoek en ervaringen van docenten en studenten blijkt dat Nieuwe Nederlanders (jongeren met een niet-Nederlandse herkomst) meer in hun mars hebben dan zij nu vaak nog laten zien. Binnen het Stimuleringsproject LOB in het mbo is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het thema LOB en Nieuwe Nederlanders. De missie was om producten en instrumenten te bedenken waarmee LOB beter kan aansluiten bij deze groeiende doelgroep in het mbo.

Ahmed Ait Moha, Senior Research Consultant bij Motivaction, heeft op basis van uitgebreide kennis van de leefwereld van jonge Nieuwe Nederlanders het LOB geholpen met de totstandkoming van de publicatie Superdiversiteit. De publicatie biedt handvatten om in het onderwijs beter aan te sluiten op de leefwereld van Nieuwe Nederlanders, het beste in ze naar boven te halen en ze te begeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Download nu de publicatie.

Of neem contact op met Ahmed Ait Moha.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn