Superdiversiteit in het mbo

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding als instrument in een superdiverse school

 

In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en het daarvoor opgestarte Stimuleringsproject LOB in het mbo stellen onderwijsinstellingen in staat studenten beter en professioneler te helpen bij het maken van keuzes. 

 

Uit onderzoeken en ervaringen van docenten en studenten blijkt dat Nieuwe Nederlanders (jongeren met een niet-Nederlandse herkomst) meer in hun mars hebben dan zij nu vaak nog laten zien. Binnen het Stimuleringsproject LOB in het mbo is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het thema LOB en Nieuwe Nederlanders. De missie was om producten en instrumenten te bedenken waarmee LOB beter kan aansluiten bij de grote groep Nieuwe Nederlanders (niet-westerse allochtonen) in het
mbo. 

 

Ahmed Ait Moha, Senior Researcher bij Motivaction heeft op basis van uitgebreide kennis van de leefwereld van jonge Nieuwe Nederlanders en de Grenzeloze generatie MBO-Diensten bijgestaan bij de totstandkoming van de publicatie Superdiversiteit. De publicatie biedt handvatten om in het onderwijs beter aan te sluiten op de leefwereld van Nieuwe Nederlanders en het beste in ze naar boven te halen en ze te begeleiden naar een passende plek op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs.

Download de publicatie

Superdiversiteit in het mbo

 

Facebook Twitter LinkedIn