Wat is de perceptie van respondenten ten aanzien van armoede en armoedebestrijding?

In opdracht van Stichting Levi Lassen heeft Motivaction in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar armoedebeleving in Nederland. Motivaction ondervroeg 20 vertegenwoordigers van, merendeels in Den Haag gevestigde, maatschappelijke organisaties en instanties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. 


Armoedebeleving 2007

 

  • Subjectieve armoedebeleving is groter dan feitelijke armoede
  • Schulden en werkloosheid meest genoemde redenen voor armoede
  • 80% van Nederlanders is vóór huisbezoeken bij uitkeringsgerechtigden
  • 30% van de bevolking doet zelf niet aan armoedebestrijding in Nederland

 

In opdracht van Stichting Levi Lassen heeft Motivaction een onderzoek uitgevoerd naar armoedebeleving in Nederland. Motivaction ondervroeg 20 vertegenwoordigers van, merendeels in Den Haag gevestigde, maatschappelijke organisaties en instanties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding. Daarnaast zijn meer dan 2.000 interviews gehouden met een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. Centraal in het onderzoek stonden de percepties van respondenten ten aanzien van armoede en armoedebestrijding.

 

Download rapport: De beleving van armoede door de Nederlandse bevolking.

Facebook Twitter LinkedIn