'Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat?'

De Nederlandse verzorgingsstaat ontwikkelt zich in de richting van een participatiesamenleving en zelfzorgstaat. Van burgers wordt in toenemende mate verwacht dat zij minder een beroep doen op overheidsvoorzieningen en meer zelf verantwoordelijkheid nemen. Per 1 januari 2015 breekt een nieuwe fase in deze transitie aan als de Wet langdurige zorg van kracht wordt. Burgers die door een beperking ondersteuning nodig hebben, worden geacht - voor zover mogelijk - zelf de benodigde ondersteuning te regelen in hun sociale omgeving. En van ouderen wordt gevraagd zo lang mogelijk thuis te blijven wonen in plaats van naar een verzorgingshuis te gaan. Verantwoordelijke wethouders vragen zich af in hoeverre gemeenten klaar zijn voor deze nieuwe stap. Motivaction heeft onderzocht in hoeverre burgers eigenlijk zelf klaar zijn voor een zelfzorgstaat.

 

Download hier de publicatie: 'Zijn Nederlanders klaar voor de participatiesamenleving en zelfzorgstaat?'.

Facebook Twitter LinkedIn