Symposium 'Lokale seniorenbehoefte in beeld'

Active Ageing Nederland presenteert op donderdag 6 juli 2017 de nieuwe Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Dit nieuwe instrument toont aan wat ouderen in hun gemeente echt belangrijk vinden. De monitor is ontwikkeld in samenwerking met Motivaction en AgeWise.

Zijn ouderen in uw gemeente tevreden over hun woon- en leefomgeving? Zijn de voorzieningen voor senioren goed bereikbaar? Houdt de gemeente rekening met de woonwensen van 50-plussers? Is de zorg voor ouderen goed geregeld? Hoe groot is de kans dat ouderen in uw gemeente vereenzamen? Zijn er leuke buurtcentra waar senioren elkaar kunnen ontmoeten?

 

Allemaal vragen die aan de orde komen in de monitor Seniorvriendelijke Gemeenten. Een nieuw instrument dat Active Ageing Nederland in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction en AgeWise voor gemeenten heeft ontwikkeld. De monitor wordt gepresenteerd tijdens een symposium op donderdag 6 juli aanstaande in Sandton Hotel De Roskam in Rheden. Uw deelname aan het symposium stellen wij zeer op prijs. Elke deelnemer krijgt het boek 'Grey Ocean Strategy' mee naar huis.
 

Wat ouderen echt belangrijk vinden
Diverse sprekers geven tijdens het symposium aan dat het van groot belang is dat gemeenten bij het uitstippelen van hun (senioren)beleid rekening houden met de meningen, wensen en behoeften van ouderen zelf. Harde feiten en cijfers (zoals demografische gegevens, de gezondheid, de financiële positie e.d.) zijn meestal wel beschikbaar, maar er is ook zachte kennis nodig over de vraagzijde van de senioren zelf. Wat zijn wensen ten aanzien van de woonplek en de woonomgeving? Welke behoefte hebben ouderen aan ondersteuning, activiteiten en participatie? Wat is de informatiebehoefte? Welke maatregelen zijn nodig ten aanzien van het langer zelfstandig wonen?

 

De monitor brengt in beeld wat de sterke en minder sterke punten zijn van het (senioren)beleid in een gemeente. Bij de uitvoering van de monitor spelen de ouderen zelf de hoofdrol. De monitor maakt duidelijk wat ouderen in uw gemeente echt belangrijk vinden.

 

Met de monitor wil Active Ageing Nederland de volgende doelen bereiken:
• Gemeenten inzicht geven in de wensen van de senioren.
• Gemeenten laten zien waar de sterke elementen en verbeterpunten liggen om senioren prettig oud
 te kunnen laten worden in hun gemeente.
• Gemeenten van elkaar laten leren over de best practices.

In 2020 zijn maar liefst 7,2 miljoen Nederlanders 50 jaar of ouder. Volgens de rijksoverheid is sprake van een demografische transitie die grote invloed heeft op (de inrichting van) de samenleving. Steeds meer gemeenten ondervinden de gevolgen van de vergrijzing. De enorme toename van het aantal senioren heeft invloed op de beleidsvelden van gemeenten. De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten kan gemeenten helpen bij het maken van de juiste beleidskeuzes.

 

Ten behoeve van de monitor heeft Active Ageing Nederland samen met Motivaction en AgeWise een benchmark ontwikkeld, die het mogelijk maakt om de resultaten van een monitor te vergelijken met andere gemeenten, met provincies en met de landelijke situatie. Tijdens het symposium zal Pieter Paul Verheggen, directeur van Motivaction, de monitor en de benchmark nader toelichten.
 

Datum: 6 juli 2017
Tijd: 12:30 – 17:30
Locatie: Sandton Hotel in Rheden

Programma: http://activeageing.nl/evenementen/programma-symposium/
Meer informatie en tickets via: http://activeageing.nl/symposium-lokale-seniorenmarkt-in-beeld/

Facebook Twitter LinkedIn