Amvest: Onderzoek doelgroepen voor Kustzone Almere

Amvest: Onderzoek doelgroepen voor Kustzone Almere

Achtergrond

In het kader van de schaalsprong gaat de gemeente Almere in het stadsdeel Almere Poort een veelzijdig stadsdeel ontwikkelen met hoogstedelijke en suburbane leefmilieus.

De verbinding met de Kustzone langs het IJmeer neemt hierbij een prominente plaats in. Vastgoedbelegger Amvest heeft ingetekend op de prijsvraag van de gemeente Almere om met een visie te komen. Het winnen van de prijsvraag betekent het alleenrecht om de Kustzone in Almere Poort te ontwikkelen tot een echte badplaats.

Uitdaging
  • Vaststellen doelgroepen voor de Kustzone in Almere
  • Vertalen leefwereld van deze doelgroepen naar inrichting,  programma voor woningen en voorzieningen in de Kustzone van Almere Poort. Waar moet een bijzonder woonmilieu aan voldoen om Almere te ontstijgen en kapitaalkrachtige woonconsumenten aan te trekken?
  • Komen met het meest aansprekende plan en de prijsvraag winnen
Aanpak
  • Locatie-analyse ter plaatse (kuststrook en omgeving)
  • Match maken tussen verzamelde locatiespecifieke informatie en belevingswereld /woonwensen van de Mentality-milieus (wie past bij deze plek)
  • Aanbevelingen hoe match tussen doelgroep en programma zo goed mogelijk is te maken en hoe die door te vertalen naar de ontwikkeling van woningen, voorzieningen en sfeer
  • Aanbevelingen over onderscheidende kenmerken om doelgroep te verleiden naar Kustzone te komen (landmarks en communicatie)

"Motivaction heeft ons geholpen een goed beeld te krijgen van de doelgroepen voor de Kustzone. Ze zijn daarbij echt in de huid van de kansrijke Mentality-milieus gekropen. Dit stelde ons in staat een aansprekend en consument gericht plan te ontwikkelen."

- Marketing manager bij Amvest

Resultaat
  • Duidelijk beeld bij Amvest en ontwerpers welke doelgroepen passen bij de Kustzone en welke ontwikkelingsrichting en programma bij deze doelgroepen passen
  • Amvest heeft de prijsvraag voor de ontwikkeling van de Kustzone in Almere gewonnen

Andere interessante cases:

Amsterdam Museum - Kwalitatieve concepttest met toeristen

Werkbelevingsonderzoek Wensink

Facebook Twitter LinkedIn