ASR Nederland: Onderzoek werving personeel

"Tijdens de Firestart-sessie zijn we tot daadwerkelijk vernieuwende ideeën gekomen. Dat was niet gebeurd als wezelf met het rapport aan de slag waren gegaan."
ASR-medewerker

ASR Nederland heeft op korte termijn teammanagers, controllers en IT’ers nodig. Traditionele vormen van werving hadden te weinig aandacht voor de verschillende drijfveren van de kandidaten.

 

Uitdaging

  • Hoe komt ASR tot een gedifferentieerd wervingsprogramma gebaseerd op de motivaties die passen bij de verschillende functieprofielen?
  • De openstaande vacatures vullen.

 

Aanpak

  • Motivaction voerde onderzoek uit naar de leef- en werkwereld die past bij iedere functie en identificeerde de daarbij behorende kernboodschappen en manieren om de groepen te bereiken.
  • Op basis daarvan creëerde Motivaction voor elke functie een gedetailleerd profiel.
  • In een Firestart-sessie onder leiding van Motivaction werkte een team ASR-recruiters voor elk profiel concrete wervingsacties uit.

 

Resultaat

  •     Duidelijke, op maat gesneden wervingsacties voor elke doelgroep.
  •     Voor elke wervingsactie is een actiehouder benoemd en een tijdspad opgesteld.


www.asr.nl

+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn