Bereiksonderzoek regionale omroepen

Achtergrond

Sinds jaar en dag voert Stichting KijkOnderzoek (SKO) onderzoek uit naar het kijkgedrag van de Nederlandse bevolking. Elke dag rond half acht in de ochtend zitten zowel de publieke als commerciële omroepen klaar om de dagelijkse kijkcijfers te bekijken. Maar de publieke regionale omroepen kunnen onvoldoende uit de voeten met de resultaten. Door het kleine aantal meetkastjes in de regio, zijn er te veel en te grote fluctuaties in het dag- en weekbereik op provincieniveau. Dat maakt de betrouwbaarheidsintervallen zo groot dat ze niet van deze cijfers uit willen gaan. De regionale omroepen gingen daarom samen op zoek naar een gedegen alternatief en gunden Motivaction de uiteindelijke opdracht.

 

Uitdaging

Wij zetten een betrouwbaar meetinstrument op dat inzicht geeft in het gemiddelde dag- en weekbereik van álle regionale omroepen. Het onderzoek zoomt daarnaast in op de waardering van zowel de omroepen als de afzonderlijke programma’s. Tot slot geeft het inzicht in het profiel en mediagedrag van kijkers, luisteraars en online gebruikers.

 

Aanpak

Het veldwerk voeren we online uit en verzorgen we in samenwerking met drie grote, gespecialiseerde veldwerkbureaus: Survey Sampling International (SSI), PanelClix en Panel Inzicht. Per jaar vinden twee meetperioden plaats van acht aaneengesloten veldwerkweken: één in het voorjaar en één in het najaar. Alle regionale omroepen nemen deel aan het onderzoek. In totaal vragen we jaarlijks ruim 20.000 Nederlanders naar hun kijk- en luistergedrag. Motivaction voert het onderzoek in 2017 voor het vijfde jaar op rij uit.

 

Resultaat

  • Met de resultaten krijgen de omroepen een betrouwbaar inzicht in het gemiddelde dag- en weekbereik per meetperiode. Ze kunnen hiermee inspelen op trends in hun kijk- en luistercijfers en op het veranderende medialandschap.
  • Het onderzoek schetst een duidelijk beeld van het profiel van de kijkers en luisteraars van de publieke regionale omroep. En geeft aan in hoeverre deze profielen van elkaar, en van die van de online gebruikers, verschillen.
  • Omdat we de consumptie van de kanalen tv, radio en online meten, brengen we ook het totale bereik in het uitzendgebied per omroep in kaart. Dit is een waardevol cijfer voor de omroepen, omdat we hiermee hard maken dat de regionale omroepen gemiddeld zo’n 80 procent van de Nederlandse bevolking weten te bereiken

 

Lees ook: 

 

Facebook Twitter LinkedIn