Communicatieonderzoek TV commercial Hans Anders

Achtergrond

In opdracht van Hans Anders ontwikkelde het reclamebureau N=5 een nieuwe tv-commercial. Voorafgaand aan het introduceren van deze commercial, is het belangrijk om inzicht krijgen in de communicatiekracht ervan. Specifiek aandachtpunt is de aansprekendheid van de gebruikte humor in de commercial en de begrijpelijkheid van de boodschap, die draait om persoonlijke aandacht.

 

Uitdaging

Inzicht bieden in de mate waarin de commercial het beoogde merkbeeld van Hans Anders weet over te brengen op een aansprekende en relevante wijze. Op basis hiervan kan Hans Anders een go – no go beslissing nemen en de TV commercial (waar nodig) optimaliseren.

 

Aanpak

  • We zijn de studie begonnen met een neuro-onderzoek. In samenwerking met AlphaOne is er een EEG-onderzoek met eye-tracking uitgevoerd. In totaal kregen 30 respondenten de commercial te zien terwijl diverse waarden werden gemeten.
  • Door middel van EEG konden we per scene vaststellen hoe mensen intuïtief reageren op de commercial. Via Eyetracking werd gemeten waar het publiek naar kijkt tijdens de reclame; zo konden we achterhalen of belangrijke boodschappen/elementen gezien werden door het publiek.
  • Vervolgens heeft Motivaction single interviews uitgevoerd. Dit was, om naast de impliciete meting- ook op een explicietere manier de communicatiekracht vast te stellen. In dit deel zijn we juist meer ingegaan op de begrijpelijkheid en relevantie van de boodschap en de impact van de TV commercial op het beeld van Hans Anders.

 

Resultaat

  • Hans Anders heeft diepgaand inzicht in de beoordeling van de TV commercial onder de doelgroep;
  • Op basis van de resultaten zijn bepaalde scenes  aangepast zodat de reclame de beoogde doelstellingen beter overbrengt;
  • De uiteindelijk TV commercial is hier te zien

Wil je meer weten over deze case? Neem dan contact op met 

Facebook Twitter LinkedIn