Concepttest tentoonstellingen Museum Boerhaave

Achtergrond

Museum Boerhaave is de inrichting van de vaste collectie aan het vernieuwen. Waar bezoekers eerder chronologisch door de geschiedenis van de wetenschap en geneeskunde liepen, zullen ze dit straks doen aan de hand van vijf thema’s. Deze nieuwe presentatie sluit goed aan bij twee eerder gerealiseerde plannen: een anatomisch theater als startpunt van het museum en een waterspeeltuin op het binnenplein. Motivaction heeft de ideeën voor de herinrichting in twee fases getoetst onder de doelgroep. In 2015 hebben we aan de hand van omschrijvingen en sfeerbeelden de vijf tentoonstellings-concepten voorgelegd. Op basis van dat onderzoek heeft Museum Boerhaave in samenwerking met Opera Design de concepten uitgewerkt in ontwerpschetsen. Deze hebben we in 2016 voorgelegd om ze te optimaliseren en om concrete handvatten te krijgen voor het marketing- en communicatiebeleid voor de heropening in 2017.

 

Uitdaging

De uitdaging was om diepgaande kwalitatieve input te verzamelen onder de relevante doelgroepen (persona’s) van Museum Boerhaave, met als doel:

  • Inzicht verkrijgen in het begrip, de beleving en de waardering van de vijf tentoonstellingsconcepten.
  • Concrete feedback op de concepten verzamelen om ze te optimaliseren voor nieuwe bezoekers en om bestaande bezoekers niet te vervreemden van het museum.

 

Aanpak

Om insights te verzamelen hebben we een e-Safari uitgevoerd. Gedurende een week zijn we via onze online kwalitatieve onderzoekstool met de persona’s in gesprek gegaan over museumbezoek in het algemeen, de bekendheid en het imago van Museum Boerhaave, een uitgebreide evaluatie van de vijf concepten en de bezoekintentie voor het vernieuwde museum.

  • Door middel van beschrijvingen en ‘artist impressions’ konden de deelnemers de concepten beoordelen.
  • Gedurende het veldwerk hebben de onderzoekers alles gevolgd en extra vragen gesteld ter verdieping. De betrokkenen bij Museum Boerhaave hadden de mogelijkheid om via het online dashboard alle input te volgen en in de belevingswereld van deelnemers te duiken.

 

 Resultaat

  • Het onderzoek heeft Museum Boerhaave concrete inzichten gegeven die bij de optimalisatie van de ontwerpen en de uiteindelijke inrichting kunnen helpen om alle persona’s een waardevolle  bezoekervaring te bieden.
  • Een aantal concepten is na het eerste onderzoek succesvol aangescherpt, waardoor er na het tweede onderzoek een totaalplan voor de herinrichting bestaat die bij de wensen van de doelgroep aansluit.
  • Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een van de thema’s een perfecte afsluiter voor het museum is, waardoor het bezoek straks een kop en een staart heeft.

Facebook Twitter LinkedIn