De EnergieCommunity voor Ministerie van Economische Zaken

Achtergrond
In januari 2016 heeft minister Kamp in het Energierapport de doelstellingen voor de Nederlandse energievoorziening gepresenteerd. Nederland staat voor de opgave om de komende 35 jaar de energievoorziening te verduurzamen en de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te hebben is het van belang dat overheid, burgers, bedrijven en andere organisaties elkaar weten te vinden en hierin samenwerken. In voorjaar 2016 heeft de Energiedialoog gelopen over de toekomst van onze energievoorziening. Een ieder, van burger tot ondernemer en organisatie kon meepraten en meedenken in deze dialoog.

Klankbord Nederlandse burgers

Voor het ministerie van Economische Zaken was het van groot belang dat burgers in de Energiedialoog werden betrokken. Zij konden meepraten via mijnenergie2050.nl. Vooraf was echter de verwachting dat alleen de meest betrokken en duurzaamheidsgeoriënteerde burgers de weg naar de dialoog zouden vinden. EZ heeft Motivaction gevraagd om een community op te zetten als klankbord onder de Nederlandse burgers. Deze EnergieCommunity vormde een antwoord op de wens om een doorsnede van de Nederlandse bevolking te betrekken in de Energiedialoog.


Invulling EnergieCommunity

Gedurende 12 weken hebben 100 deelnemers in de EnergieCommunity aan de opdrachten bijgedragen. Bij de selectie van de deelnemers is gelet op een juiste spreiding in leeftijd, geslacht en duurzaamheidsprofiel. Op deze manier zijn de verschillende houdingen ten opzichte van duurzaamheid op een representatieve manier in de community opgenomen.

In de community is er elke twee weken een specifiek thema behandeld. Elk thema omvatte verschillende opdrachten: vragenlijsten (gesloten en open), polls (stellingen of gesloten vraag), challenge (persoonlijke opdracht die na voltooiing openbaar wordt) en forum (discussiepagina). Daarnaast konden de deelnemers eigen onderwerpen aandragen, waar in een forumstructuur ook door de overige deelnemers op gereageerd kon worden. Resultaten uit de community zijn in een kwantitatieve peiling onder een representatieve steekproef voor de Nederlandse bevolking getoetst. Hierdoor zijn de kwalitatieve resultaten ook op de representativiteit voor de Nederlandse bevolking getoetst.

Door een community te gebruiken ipv focusgroepen hebben we een groep kunnen volgen, actuele thema’s in kunnen brengen en konden we meer reageren op discussies dan bij focusgroepen het geval zou zijn’. Hans van Boetzelaer RVO/Ministerie van EZAndere interessante cases:

Amsterdam Museum - Kwalitatieve concepttest met toeristen

NH: Persona's voor eenduidig beeld van doelgroep

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png