Doelgroeponderzoek - Suzuki cars

Achtergrond

B.V. Nimag is onderdeel van de Louwman Group en verantwoordelijk voor de import, distributie, marketing, communicatie en sales van het automerk Suzuki. Suzuki wil doelgroepen gerichter definiëren en beter begrijpen en daarmee het doelgroepdenken sterker in de organisatie verankeren.

Uitdaging

Samen met Suzuki is Motivaction op zoek gegaan naar de huidige en potentiële doelgroep(en) van het automerk. Door daarbij de waarden en drijfveren van de doelgroep als uitgangspunt te nemen krijgen we diepgaand inzicht in hun wensen en behoeften. Daarmee wordt het mogelijk om het onderscheidend vermogen van Suzuki cars vast te stellen en relevante aanknopingspunten te vinden voor (nieuwe) communicatierichtingen en voor propositieontwikkeling.

Aanpak
  • Er is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder n=1.306 respondenten. Met behulp van het Mentality-milieu is achterhaald welke doelgroepen het meest relevant zijn voor Suzuki en op welke manier deze groepen het best bereikt kunnen worden.
  • Aanvullend op het kwantitatieve onderzoek is er een interactieve workshop georganiseerd. Het doel van deze workshop was om een brede groep medewerkers kennis te laten maken met de doelgroepen en ze samen ‘tot leven te brengen’. Medewerkers van verschillende afdelingen gingen in subgroepen aan de slag en kregen diverse creatieve opdrachten, zoals het maken van moodboards en het creëren van activatiemateriaal voor specifieke doelgroepen.

Het onderzoek heeft ons waardevolle inzichten gegeven in wat onze doelgroep belangrijk vindt. De Mentality doelgroepen gebruiken we als basis om onze communicatie en campagnes verder te optimaliseren."

- Anne Moser, Proposition Markerteer Suzuki, B.V Nimag


Resultaat
  • Diepgaand inzicht in het profiel, de wensen en behoeften van de huidige- en potentiële doelgroepen van het automerk Suzuki;
  • Een eenduidig beeld van de (potentiële) doelgroepen onder de betrokken marketing-, communicatie- en sales medewerkers van B.V. Nimag;
  • Relevante aanknopingspunten voor nieuwe effectieve communicatierichtingen en kansrijke propositieontwikkeling.

 

Wil je meer weten over deze case? Neem dan contact op met Els van der Velden of Sanne Bovendeert.


Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Els van der Velden

+31 20 58 98 222

Sanne Bovendeert

+31 (0)20 589 83 83

Andere interessante cases:

NH: Persona's voor eenduidig beeld van doelgroep

Telfort campagne 'Smartpakkers'

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png