Hoe beleeft de ZZP’er het risico op inkomensverlies? Snelle propositieontwikkeling voor Interpolis.

Achtergrond

De arbeidsmarkt verandert. Er komen steeds meer zelfstandigen. Deze doelgroep bouwt niet altijd pensioen op en treft weinig voorzieningen voor uitval door arbeidsongeschiktheid. Hierin schuilt niet alleen een risico voor deze doelgroep, maar ook voor de samenleving als er geen vangnet voor hen is.

Interpolis vroeg Motivaction en Brandstof360 om inzicht te geven in de beleving en percepties van ondernemers met fysiek zware beroepen ten aanzien van de consequenties van mogelijke uitval. Hoe ervaren zij de waarde van hun werk en hoe kijken ze naar de toekomst?

Uitdaging

Binnen een aanmerkelijk kort tijdsbestek moesten de propositiemanagers aan de slag kunnen met de proposities en de creatieve briefing. Er was dus snel een overzicht nodig van verschillende uitdagingen die zelfstandigen tegenkomen tijdens het werken als ondernemer met betrekking tot inkomensverlies. Daarnaast moesten deze inzichten uitgewerkt worden naar relevante, onderscheidende en aansprekende oplossingen.

Aanpak

Om snel tot bruikbare inzichten te komen is gekozen voor het organiseren van FastTrack 2 Big Ideas sessies. Onder leiding van een creatieve en een strategische denker ging het team van de opdrachtgever binnen 7 dagen van idee naar grove propositie.

Samen met de klant zijn eerst de probleem- en doelstelling aangescherpt. Vervolgens is alle aanwezige data geanalyseerd: wat doet de concurrent? Hoe zijn de ontwikkelingen op de markt? Hoe gedraagt deze doelgroep zich? Na de analyse is een kwalitatief onderzoek opgestart waarvan alle data binnen een dag is omgezet in een customer insights rapportage.

Aansluitend is er via big idea generation met het Interpolis team een aantal grove propositie ideeën ontwikkeld en voorgelegd aan de doelgroep die direct geïnterviewd is: zij mochten kiezen. Vanuit daar is er een selectie gemaakt van bruikbare big ideas.


Resultaat

Op basis van FastTrack 2 Big Ideas werd binnen 7 dagen bruikbaar resultaat behaald ondersteund door concrete data. Hierdoor heeft Interpolis een overzicht van 10 verschillende wensen, dillemma’s en behoeften die zelfstandigen ervaren in het werken als ondernemer met betrekking tot inkomensverlies. Die inzichten zijn omgezet in 5 big ideas die Interpolis kan uitwerken naar relevante en onderscheidende oplossingen die bijdragen aan het imago van de aanbieder.


Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Sander Kluiters

+31 (0)20 589 83 83

Andere interessante cases:

Case KNGU: de trainer/coach centraal

NOC*NSF: Onderzoek naar sportbeleving Nederlander

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png