KNVB: Onderzoek voetbalclubparticipatie Nieuwe Nederlanders

"De KNVB heeft Motivaction ingeschakeld om twee vraagstukken te onderzoeken. Wij zijn onder de indruk van het inlevingsvermogen, meedenken en professionaliteit van de onderzoekers. Dit heeft geresulteerd in goede onderzoeksrapporten waarin de feiten helder en nauwkeurig zijn beschreven en praktisch toepasbare aanbevelingen staan die ons verder helpen de juiste oplossingsrichting te kiezen. Wij hebben de samenwerking als constructief, leerzaam en prettig ervaren." 
Projectmanager Tijd voor Sport KNVB

De KNVB wil meer Turkse- en Marokkaans-Nederlandse kinderen (6-12 jaar) in achterstandswijken aanzetten tot clubvoetbal en hun ouders meer betrekken bij voetbalverenigingen in achterstandswijken.


De KNVB vermoedde dat de voornaamste drempel bij de ouders zou liggen. Motivaction is gevraagd inzicht te geven in de drempels, barrières en triggers van ouders ten aanzien van voetbalclubparticipatie. En de KNVB te ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen.

 

Uitdaging

  • Voetbalclubparticipatie van Nieuwe Nederlanders in de leeftijd van 6 tot 12 jaar in achterstandswijken verhogen. En hun ouders meer betrekken bij de voetbalclub.

 

Aanpak

  • Groepsdiscussies: in 2009 is een verkennend kwalitatief onderzoek uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de houding van ouders ten aanzien van de voetbalclubparticipatie van hun kinderen. De resultaten vormden de opmaat voor de communicatiecampagne 'Voetbalouders'.
  • In-home-interviews: een kwalitatieve tussenevaluatie van de in 2010 gevoerde landelijke multimediale Voetbalouders-campagne: www.voetbalouders.nl. De uitkomsten zijn input voor de vervolgcampagne in het voorjaar 2011.

 

Resultaat

  • Het onderzoek van 2009 brengt in kaart dat ouders een toegevoegde waarde toekennen aan het sporten in clubverband. Ondanks de mogelijkheden om beter te leren voetballen, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en discipline, ervaren de ouders echter een emotionele afstand ten opzichte van voetbalclubs. Deze inzichten hebben als input gediend voor de campagne 'Voetbalouders staan achter hun kind', die begin juni 2010 is gestart. Deze campagne laat vaders en moeders zien dat de vereniging een veilige en sociale omgeving is, waar hun kind onder professionele begeleiding op een leuke manier kan voetballen.
  • De tussenevaluatie van 2010 maakt duidelijk dat ouderparticipatie sterk afhankelijk is van een proactieve houding van de voetbalclubs, het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en dat het belangrijk is om te laten zien dat ouders ook een plek hebben op de voetbalclub. Deze inzichten hebben er toe geleid dat de campagne een lokaal vervolg krijgt. De deelnemende verenigingen gaan zich dan meer in de wijk presenteren. Op www.voetbalouder.nl is meer informatie te vinden over het project.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn