NOC*NSF: Onderzoek naar sportbeleving Nederlander

NOC*NSF wil meer mensen aan het sporten brengen. Daarvoor heeft de organisatie meer inzicht nodig in de sportbeleving van de Nederlander.


Uitdaging

  • Wat we weten: hoe je in het leven staat bepaalt mede of je sport, hoe vaak je sport en welke sport je beoefent.
  • Wat we niet weten: hoe de waardepatronen van de Nederlander precies doorwerken in zijn of haar sportgedrag.

 

Aanpak

  • Motivaction legt met het Mentality-model de link tussen sportgedrag en waarden.
  • Zo wordt duidelijk wat de verschillen in sportbeleving tussen de verschillende groepen zijn.
  • En hoe deze door NOC*NSF en de sportbonden beter kunnen worden bereikt.

 

 

Resultaat

  • Van elke sport weten we nu per Mentality-milieu in hoeverre deze beoefend wordt.
  • Op basis van de uitkomsten zijn aanbevelingen gedaan over de wijze waarop meer mensen kunnen worden aangezet om te gaan sporten. En hoe sportclubs en -verenigingen nieuwe doelgroepen aan zich kunnen binden.

 

 

www.nocnsf.nl

 

Facebook Twitter LinkedIn