Staatsbosbeheer: Inspelen op behoeften met Persona's

Achtergrond

Als zelfstandig bestuursorgaan heeft Staatsbosbeheer de opdracht van het ministerie van Economische Zaken om de Nederlandse natuur te beheren, te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor het Nederlandse publiek.

Onderzoek wijst uit dat lang niet alle Nederlanders hun vrije tijd willen doorbrengen in de Nederlandse natuur op de manier waarop het doorgaans aangeboden wordt.

Uitdaging
  • Hoe laat je de Nederlandse natuur aansluiten bij de verschillende belevingen van Nederlanders.
  • Hoe verander je de mindset van Staatsbosbeheer-medewerkers zodat zij om kunnen gaan met een andere natuurbeleving dan zij zelf hebben.
Aanpak

Op basis van recentdata-analyse, segmentatie gebaseerd op Mentality en gericht kwantitatief onderzoek naar de houding en het gedrag ten aanzien van het doorbrengen van vrije tijd in de natuur heeft Motivaction samen met Staatsbosbeheer 4 persona’s ontwikkeld.


“Professioneel, planmatig en kennis van de sector, gecombineerd met een prettig en makkelijk contact.” 

- Associate Director Corporate Communications, NIBC

Resultaat
  • De profilering van vier persona’s.
  • Een brede bewustwording van de natuurbeleving van verschillende typen Nederlanders bij directie, veldwerkers en terreinbeheerders door middel van in company trainingen, posters en een film.
  • Mensen die de natuur zien als decor voor hun activiteiten worden serieuzer genomen in de organisatie. Voor hen zijn tailor made proposities ontwikkeld.
  • Door het assortiment in de buitencentra (bezoekerscentra) in natuurgebieden af te stemmen op persona’s is de winkelomzet substantieel toegenomen.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:
Andere interessante cases:

Case KNGU: de trainer/coach centraal

Van gutfeeling naar nieuw concept voor de professional van nu

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png