Taskforce Multifunctionele Landbouw: Onderzoek streekproducten

Wat vinden consumenten van streekproducten?


De Taskforce Multifunctionele Landbouw wil zijn leden helpen met de verkoop van streekproducten en zo concreet bijdragen aan de ontwikkeling van de streekproductenbranche. Het is onbekend hoe groot de markt voor deze producten is, wie de kopers en potentiële kopers zijn en hoe de markt het beste bewerkt kan worden om groei te realiseren.


Onze aanpak

Motivaction heeft een exploratief onderzoek uitgevoerd om de betekenis van streekproducten vanuit consumentenperspectief te bepalen, de belangrijkste doelgroepen in kaart te brengen en het potentieel van de streekproducten onder deze groepen kwantitatief te meten.

 


Resultaat

Het onderzoek maakt duidelijk dat de term streekproducten allereerst geladen moet worden om relevant te zijn voor consumenten. Het onderzoek biedt handvatten voor associaties en dieper liggende betekenissen die hiervoor geschikt zijn.
Er is een primaire, secundaire en tertiaire doelgroep gedefinieerd voor streekproducten. Door zich te richten op een doelgroep in plaats van op de gehele markt, weten producenten welke keuzes zij moeten maken op het gebied van assortiment en marketingcommunicatie.

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn