Waarderingsmeter levensmiddelenindustrie - FNLI

Achtergrond

Een open gesprek over voedsel. Zo heet de nieuwe beweging van de FNLI, gebaseerd op het rapport Spreek Smakelijk, in april 2016 opgesteld door Roland Berger. De levensmiddelenindustrie slaat hiermee een weg in naar het gezamenlijk optrekken met consumenten, burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en politiek. Het is de start van een intensieve dialoog om het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie te vergroten. Een open gesprek waarbij signalen, vragen en zorgen van burgers serieus worden genomen.

Uitdaging

Uitgangspunt van de beweging is onderzoek naar de waardering van de levensmiddelenindustrie en daarmee samenhangende thema’s als gezondheid, verduurzaming en voedselveiligheid. Zo kan de Nederlandse levensmiddelenindustrie de dialoog met consumenten aangaan en het onderlinge vertrouwen vergroten.

Aanpak

Om richting aan dit initiatief te geven is Motivaction in opdracht van de FNLI gestart met de eerste jaarlijkse waarderingsmeter: online onderzoek naar de waardering van de Nederlandse levensmiddelenindustrie onder ruim 1.000 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 75 jaar.


Wat het oplevert
  • Inzicht in de waardering van en het vertrouwen in de levensmiddelenindustrie op thema’s als gezondheid, verduurzaming, voedselveiligheid en informatievoorziening.
  • De waarderingsmeter slaat een brug tussen de houding van burgers en het gedrag van consumenten. Bijvoorbeeld: burgers willen wel duurzame producten kopen, maar consumenten vinden die vaak te duur, waardoor ze deze niet kopen.
  • De FNLI en Motivaction herhaalt de waarderingsmeter elk jaar. Zo wordt de ontwikkeling van de waardering voor en het vertrouwen in de sector zichtbaar.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:
Andere interessante cases:

Internationale e-Safari naar de customer journey van (potentiële) bezoekers Zuidwest-Drenthe

Case ANWB: de klant centraal

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png