Werkbelevingsonderzoek Wensink

Achtergrond

In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen Wensink Automotive B.V. De organisatie is flink gegroeid in het aantal vestigingen. Een belangrijke uitdaging voor het management van Wensink is het vergroten van de betrokkenheid binnen de organisatie en dat er één cultuur ontstaat waarvan iedereen zich onderdeel voelt.

Uitdaging

In 2015 heeft Motivaction een werkbelevingsonderzoek uitgevoerd, op basis waarvan Wensink concrete actiepunten heeft geformuleerd. Om de progressie te meten, voerde Motivaction begin 2018 opnieuw een werkbelevingsonderzoek uit met als doel: diepgaand inzicht bieden in de tevredenheid, wensen, behoeften, betrokkenheid en de mate van eigenaarschap onder medewerkers van Wensink. Op grond hiervan kan personeelsbeleid, strategie en management worden afgestemd met als eindresultaat een organisatie met bevlogen medewerkers die eigenaarschap tonen.

Aanpak
  • We zijn begonnen met een kwantitatief online onderzoek onder n=564 Wensink-medewerkers. Hierin hebben we de motivatie, tevredenheid en bevlogenheid in detail gemeten en is de EigenaarSchapScan ingezet om de mate van eigenaarschap te toetsen. We brachten de verschillen tussen vestigingen, divisies en afdelingen in kaart evenals de verschillen ten opzichte van de vorige meting.
  • Om de kwantitatieve data meer te duiden, voerden we vervolgens n=8 single interviews uit onder Wensink-medewerkers met verschillende achtergronden. Onderwerpen die aan bod kwamen: de directie, ontwikkeling en tevredenheid, werkdruk en bedrijfscultuur.

“Het onderzoek heeft ons een goed inzicht gegeven wat medewerkers belangrijk vinden. Dat gebruiken we om ons medewerkersbeleid iedere keer verder te optimaliseren.” 

- Edwin Speelman, HR Manager Wensink

Resultaat
  • Wensink heeft in de herhaalmeting gezien dat de ondernomen acties hun vruchten hebben afgeworpen. Medewerkers ervaren bijvoorbeeld meer flexibiliteit. Het is prettig dat het onderzoek met cijfers laat zien wat de veranderingen zijn en waar de focus moet komen te liggen in de komende periode.
  • Door het onderzoek periodiek uit te voeren, worden ontwikkelingen zichtbaar en kan de effectiviteit van eerder genomen beslissingen worden getoetst.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Ester Koot

+31 (0)20 589 82 36

Andere interessante cases:

QuickTalk onderzoek met inzicht in 3 dagen voor Vemedia

Herontwikkeling Paleis Soestdijk

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png