Eerste nationale ‘Kickstart-je-wijk’ dag

Op donderdagmiddag 9 juni vindt de eerste ‘Kickstart-je-wijk’ plaats. APPM, CE Delft en Motivaction gaan dan gesprek over een aardgasvrije toekomst. De bijeenkomst vindt plaats bij Motivaction, van 13.30 tot 17.00 en is volledig gratis. Meld je aan via het formulier.

De lokale impact van de energietransitie wordt steeds duidelijker. In 2021 hadden alle gemeenten in Nederland een TransitieVisie Warmte (TVW) gereed moeten hebben, waarin zij de richting bepalen voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving tot 2030.

In de TVW formuleren gemeenten het tijdspad welke wijk(en) of buurt(en) wanneer starten met het aardgasvrij maken van gebouwen en welke oplossing daarbij voor de hand ligt. Dit document vormt in veel gevallen het startschot om een wijk of buurt aardgasvrij te maken.

Gemeenten staan voor enorme opgaven. Waar moeten ze beginnen? Hoe kunnen zij toewerken  naar een wijkuitvoeringsplan en welke partijen zitten aan tafel? Wanneer betrekken zij bewoners en op welke manier? Woningen aardgasvrij maken is niet alleen een technisch complexe operatie. Het is ook een ingrijpende: het reikt letterlijk tot in de woonkamer van elke bewoner in de wijk.

De belangen zijn groot en gemeenten hebben maar één kans. De transitie kost heel veel geld en dat vraagt om een zorgvuldig proces en een alomvattend plan. Zo’n plan vraagt om een nauwkeurig beeld van de wijk, bewoners en lokale partijen en kansen. Daarnaast is onderzoek nodig wat technisch mogelijk is. Welke bronnen zijn aanwezig? Wat is nodig om het vastgoed klaar te maken voor aardgasvrij? Hoe staan inwoners tegenover de transitie en hoe betrek je ze daarbij? Waar maken zij zich écht druk om en waar zit energie in de wijk? Dit zijn vragen waar gemeenten een antwoord op moeten hebben om stappen te kunnen zetten.

APPM, CE Delft en Motivaction werken samen aan aardgasvrije wijken. Wij hebben ervaren dat een succesvolle wijkaanpak vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij kennis van de technische mogelijkheden én de doelgroep essentieel is om aan de slag te kunnen.

Met onze aanpak realiseren wij een totaalbeeld van de wijk en richtinggevende inzichten. In twee maanden zetten wij de eerste stappen op weg naar een aardgasvrije wijk. Dit doen we door een grondige analyse van de wijk op technisch en maatschappelijk vlak, of door ons te verdiepen in bestaande kennis. We leveren daarmee handvatten om aan de slag te gaan met een succesvolle start van het wijkuitvoeringsplan. Zo bouwen wij samen aan een mooie en toekomstbestendige wijk.

 

In de “Kickstart-je-wijk”-aanpak nemen wij de aardgasvrije wijk als centrale doelstelling om gemeenten inzicht te geven in:

  • de kosten en overige investeringen van de mogelijke duurzame warmte-opties
  • de profielen van de inwoners, bijvoorbeeld leef- en duurzaamheidsstijlen
  • de verdeling van die inwonersprofielen over de verschillende wijken en kernen in de gemeente
  • methodes en processen om iedere doelgroep zo aan te spreken, dat zoveel mogelijk betrokkenheid tijdens het proces ontstaat
  • alle fases van het proces en alle belangen in de wijkaanpak, vanuit een ‘integrale blik’

Wij stellen transparantie en betrokkenheid centraal. Samen met de inwoners kunnen gemeenten na de kickstart op zoek naar een project, proces of verhaal waar iedereen achter staat. Waarin CO2-besparing misschien de centrale doelstelling is, maar de vergroening van de buurt voorop staat.

Er is plek voor 25 deelnemers. Meld je aan via het formulier.

 

Programma

13.30 - 14.00     Inloop

14.00 - 14.05     Opening

14.05 - 14.35     Spreker Motivaction: algemeen, inleiding, VTG/gebiedsanalyse/communicatie

14.35 - 15.05     Spreker CE Delft: CEGOIA-model

15.05 - 15.15     Pauze

15.15 - 15.45     Spreker APPM: procesaanpak wijkkompas

15.45 - 16.00     Afronding

16.00 - 17.00     Borrel

Facebook Twitter LinkedIn