Mentality

Achterhaal welk Mentality-milieu het beste bij jou past, via onze Mentality-test! Klik op onderstaande button en vul de vragenlijst in: bij elke stelling kan je aangeven in hoeverre je het ermee eens of oneens bent. Een eenmaal gegeven antwoord is niet meer te veranderen. In vijf tot tien minuten ben je klaar met invullen. Na het invullen ontvang je meteen via de e-mail jouw persoonlijke Mentality-profiel!

 

 

Uitleg Mentality-model en Mentality-milieus

De maatschappij is continu in beweging. Voor beleidsmakers en marketingdeskundigen zijn burgers en consumenten in toenemende mate onvoorspelbaar en grillig. In een complexe samenleving verliezen traditionele groepsindelingen op basis van sociaal-economische kenmerken zoals leeftijd, inkomen en geslacht steeds meer aan verklarende kracht. 

 

Daarom hebben wij het Mentality-model ontwikkeld, waarbij mensen worden gegroepeerd naar hun levensinstelling. Met behulp van leefstijlen en waardepatronen is consumentengedrag beter te verklaren. Ook krijgen wij door onderzoek naar de belevingswereld meer inzicht in het alledaagse leefpatroon van Nederlanders.

 

Het Mentality-model is een unieke segmentatietool waarmee organisaties doelgroepen gerichter kunnen definiëren en beter kunnen begrijpen.

 • Kotler, P. (2013) Marketinghightlight Het Mentality-model van Motivaction en persona's. In: Principes van marketing (p. 251-252). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Solomon M, G.Bamossy, S. Askegaard, M.K. Hogg. (2013) Mentality-model van Motivaction. In: Consumentengedrag, deel 5 Cultuur en Europese levensstijlen (p. 317-319). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Franzen, G. (2006) The SWOCC book of brand management models Amsterdam: SWOCC
 • Oppenhuisen, J (2000) Een schaap in de bus? Een onderzoek naar de waarden van de Nederlander Amsterdam: SWOCC
 • Lampert, Martijn (17 februari 2013) Bijlage 1 'Clash tussen fantasie en realiteit' Deelrapport 3: Hoe Dionysos verscheen in Haren, Commissie 'Project X' Haren
 • WRR-rapport 'Vertrouwen in burgers' (22.05.2012) pdf-download
 • Spangenberg, F en M. Lampert (2011) De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat (2010) Wie ik ben en waar ik ga. Advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit. Download uitgave.
 • Edwards, A. (2009) ‘Tastes for political participation: a lifestyle approach to democratic design’,  in: Representation, vol. 45, No. 1. London: Routledge.
 • Spangenberg F., M. Lampert (2009) De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Kronjee, G en M.A. Lampert, Leefstijlen en zingeving, In: 'Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid' (2006) Geloven in het publieke domein, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) Vertrouwen in de buurt Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Dekker, P., M. Lampert en F. Spangenberg De politieke onvrede van 2002, In: A.E. Bronner, P. Dekker, J.C. Hoekstra, E. de Leeuw, Th. Poiesz, K. de Ruyter en A. Smidts (2004) 'Ontwikkelingen in het marktonderzoek' Haarlem: De Vrieseborch
 • Gemeente Almere (2003) Sociale Structuurschets: leefstijlen in Almere Gemeente Almere: Almere
 • Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2001) In dienst van de democratie rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, Den Haag: Sdu Uitgevers
 • Beckers, T, (2004) De hyperactieve samenleving: op zoek naar de verloren tijd Tilburg: Telos
 • Beckers T., E. Harkink, E. van Ingen, M. Lampert, B. van der Lelij, R. van Ossenbruggen (2004) Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning, Bilthoven: RIVM
 • Lampert, M, B. van der Lelij, L. Knoop and W. Egberink (2002) Awareness and attitudes with respect to genetic modification, In: G. Bartels and Wil Nelissen, Marketing for sustainability, towards transactional policy-making, Amsterdam: IOS Press
 •  

  Klik hier voor de volledige lijst van Motivaction in publicaties.

   

  Mentality in actie voor jouw organisatie

  Mentality™ biedt je een diversiteit aan producten om optimaal aan de vragen van onze opdrachtgevers tegemoet te komen. Wij ontwikkelen trendanalyses en voeren kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeken uit onder doelgroepen of sociale milieus. Afhankelijk van de onderzoeksvraag gaat het hierbij om onderzoek door middel van schriftelijke vragenlijsten, internetpanels, focusgroepen en kwalitatieve product- en concepttesten.


  Marketing- en beleidsstrategie

  Een haarscherp zicht op de belevingswereld van de doelgroep is noodzakelijk voor het behalen van een hoog rendement van jouw marketing-, communicatie- en beleidsinvesteringen. Mentality helpt bedrijven, instellingen en overheden het gedrag van consumenten en burgers te verklaren en maakt proactief handelen concreet. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de fase waarin jouw marketing of beleidscyclus zich bevindt, zijn er verschillende mogelijkheden:


  1. Strategie

  Een strategische analyse van een merk, beleidsvraag of markt is het startpunt van iedere marketing- en beleidsontwikkeling. Door middel van Mentality-onderzoek geven wij onder andere inzicht in:

  • jouw huidige marktpositie
  • de marktpositie van jouw concurrenten
  • de basismentaliteit van jouw doelgroep
  • de kansen en trends
  • de adoptiecyclus van producten en diensten
  • mogelijkheden voor innovatie

   

  2. Operationalisatie

  Mentality helpt je producten en diensten optimaal in de markt te zetten en het beleid af te stemmen op specifieke doelgroepen. Voor de vertaling van strategische keuzes in concrete producten, communicatie- of beleidsinstrumenten in de operationalisatiefase, heeft Motivaction het Mentality-onderstromenkompas ontwikkeld. Hiermee onderzoeken wij in hoeverre er sociaal-culturele onderstromen actief zijn bij jouw specifieke doelgroep. Onderstroomanalyse wordt vaak gebruikt voor productontwikkeling, maar het helpt je ook bij het ontwikkelen van een treffende tone of voice.


  3. Implementatie

  Met Mentality brengen wij sinds 1997 met regelmaat het mediagedrag van de sociale milieus en specifieke klantdoelgroepen in kaart. Met deze gegevens adviseren wij onze klanten wat de meest effectieve kanalen, beleidsinstrumenten en partners zijn om in te zetten of mee samen te werken. Ook vertalen onze experts deze inzichten naar direct marketing, gebiedsanalyse en databaseverrijking.

   


   

  4. Evaluatie

  In de evaluatiefase brengen wij door middel van Mentality-onderzoek het rendement van jouw investeringen in kaart en onderzoeken we in hoeverre een koerswijziging verstandig is. Wij bieden een diversiteit aan trackinginstrumenten voor een analyse van het rendement en de effectiviteit van jouw beleid, product of campagne.


  Werkvormen

  Bij het Mentality-onderzoek kan het effectief zijn dat de onderzoeksuitkomsten voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt. Hierdoor krijgen jouw collega’s of partners meer inzicht in de methode, de toepassingen en de onderzoeksresultaten. Daarom verzorgen wij naast onze onderzoeken ook workshops, lezingen, discussies en creatieve sessies en maken wij het mogelijk om onderzoeksuitkomsten in op maat vormgegeven publicaties te presenteren.


  Voordelen

  Mentality biedt:

   

  • diepgaand inzicht in groepen consumenten/burgers
  • snel resultaat (kwantitatief maar zonder veldwerk)
  • scherpe concurrentieanalyses
  • input voor communicatie en tone of voice


  De langetermijnvoordelen zijn:

  • zicht op trends en relatie met maatschappelijke context
  • coherentie in strategische beslissingen ten aanzien van positionering, marketing(communicatie) en effectevaluatie
  • databaseverrijkingsmogelijkheden
  • koppeling met mediagebruik, retail, consumptiegedrag
  • koppeling met postcodegebieden

   

  Resultaten

  De resultaten presenteren we in diverse vormen:

   

  • oriënterende presentatie
  • workshops
  • beknopte recent-data-rapportages
  • uitgebreide rapportages van veldonderzoek via web, schriftelijk of face to face

   

  Productvarianten

  • domeinspecifieke segmentatie
  • gebiedsanalyse
  • creatieve sessies
  • trendanalyse
  • toekomstscenario's

   

  Welk Mentality-milieu past het beste bij u?

  Achterhaal welk Mentality-milieu het beste bij jou past, via onze Mentality-test! Klik op onderstaande button en vul de vragenlijst in: bij elke stelling kan je aangeven in hoeverre je het ermee eens of oneens bent. Een eenmaal gegeven antwoord is niet meer te veranderen. In vijf tot tien minuten ben je klaar met invullen. Na het invullen ontvang je meteen via de e-mail jouw persoonlijke Mentality-profiel!

   

   

  Mentality™ is het unieke waarden- en leefstijlonderzoek van Motivaction dat een effectieve kijk geeft op doelgroepenindeling en -benadering.

  Sitemap

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn