Toegankelijkheid

Skip to main content

De Gemaksgeoriënteerden

Maak kennis met de segmenten!
Wie zijn Gemaksgeoriënteerden?

Wie zijn de Gemaksgeoriënteerden?

De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
Gemaksgeoriënteerde ambities

Ambities

 • Materiële rijkdom
 • Vrij zijn en gemakkelijk leven
 • Vermaak
Gemaksgeorienteerd in maatschappij en politiek

Maatschappij en politiek

 • Desinteresse
 • Verlangen naar erkenning en waardering
 • Werken en presteren
 • Weinig ambitie
 • Geen vastigheid of verantwoordelijkheid
Gemaksgeorienteerd Werk en prestatie

Werken en presteren

 • Weinig ambitie
 • Geen vastigheid of verantwoordelijkheid
Gemaksgeorienteerde leefstijl

Leefstijl

 • Impulsief, gericht op het hier en nu
 • Informeel
 • Materialistisch en consumptiegericht
 • Vermaak- en ervaringsgericht
 • Hechten aan uiterlijk vertoon
Gemaksgeorienteerde sociale relaties

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Gezinsideaal
Gemaksgeorienteerde sociodemografie

Sociodemografie

 • Meer vrouwen dan mannen
 • Minder ouderen
 • Meer laagopgeleiden
 • Meer lage inkomens
mentality milieu kosmopolieten mentality milieu kosmopolieten

Kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.
mentality milieu postmoderne hedonisten mentality milieu postmoderne hedonisten

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.
mentality milieu gemaksgeoriënteerd mentality milieu gemaksgeoriënteerd

Gemaks- georiënteerden

De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.
mentality milieu moderne burgerij mentality milieu moderne burgerij

Moderne burgerij

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.
mentality milieu traditionele burgerij mentality milieu traditionele burgerij

Traditionele burgerij

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.
Mentality milieu postmaterialisten Mentality milieu postmaterialisten

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.
mentality milieu conservatieven mentality milieu conservatieven

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.
mentality milieu opwaarts mobielen mentality milieu opwaarts mobielen

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.Vragen?

Sander Metaal

Ervaren sociaal- en marktonderzoeker gespecialiseerd in onderzoek naar toegepaste waarden. Met ruim 15 jaar ervaring in uiteenlopende branches; centrale en lokale overheid, financiën, reclame, onderwijs, duurzame goederen, media, ngo's.


Deze klanten en opdrachtgevers
mogen we helpen met Mentality
Nieuwe inzichten in doelgroepen voor Rijksmuseum Boerhaave
Inzicht in wensen en behoeften van de doelgroepen
Vernieuwde inrichting vaste collectie
Database analyse geeft inzicht in donateurs Oxfam Novib
Inzicht in de meest kansrijke doelgroep
Gerichtere en efficiëntere communicatie
KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal
Inzicht in ESG-kennisniveau
Gebrek kennis en expertise verduurzaming
Het Nieuwe Luisteren van BNR in beweging
Vergelijking tussen vormen luisteren
Inzicht in klassieke en nieuwe vormen van luisteren
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved