Mentality in de praktijk

Mentality in actie voor jouw organisatie

Mentality™ biedt je een diversiteit aan producten om optimaal aan de vragen van onze opdrachtgevers tegemoet te komen. Wij ontwikkelen trendanalyses en voeren kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeken uit onder doelgroepen of sociale milieus. Afhankelijk van de onderzoeksvraag gaat het hierbij om onderzoek door middel van schriftelijke vragenlijsten, internetpanels, focusgroepen en kwalitatieve product- en concepttesten.


Marketing- en beleidsstrategie

Een haarscherp zicht op de belevingswereld van de doelgroep is noodzakelijk voor het behalen van een hoog rendement van jouw marketing-, communicatie- en beleidsinvesteringen. Mentality helpt bedrijven, instellingen en overheden het gedrag van consumenten en burgers te verklaren en maakt proactief handelen concreet. Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de fase waarin jouw marketing of beleidscyclus zich bevindt, zijn er verschillende mogelijkheden:


1. Strategie

Een strategische analyse van een merk, beleidsvraag of markt is het startpunt van iedere marketing- en beleidsontwikkeling. Door middel van Mentality-onderzoek geven wij onder andere inzicht in:

 • jouw huidige marktpositie
 • de marktpositie van jouw concurrenten
 • de basismentaliteit van jouw doelgroep
 • de kansen en trends
 • de adoptiecyclus van producten en diensten
 • mogelijkheden voor innovatie

 

2. Operationalisatie

Mentality helpt je producten en diensten optimaal in de markt te zetten en het beleid af te stemmen op specifieke doelgroepen. Voor de vertaling van strategische keuzes in concrete producten, communicatie- of beleidsinstrumenten in de operationalisatiefase, heeft Motivaction het Mentality-onderstromenkompas ontwikkeld. Hiermee onderzoeken wij in hoeverre er sociaal-culturele onderstromen actief zijn bij jouw specifieke doelgroep. Onderstroomanalyse wordt vaak gebruikt voor productontwikkeling, maar het helpt je ook bij het ontwikkelen van een treffende tone of voice.


3. Implementatie

Met Mentality brengen wij sinds 1997 met regelmaat het mediagedrag van de sociale milieus en specifieke klantdoelgroepen in kaart. Met deze gegevens adviseren wij onze klanten wat de meest effectieve kanalen, beleidsinstrumenten en partners zijn om in te zetten of mee samen te werken. Ook vertalen onze experts deze inzichten naar direct marketing, gebiedsanalyse en databaseverrijking.

 


 

4. Evaluatie

In de evaluatiefase brengen wij door middel van Mentality-onderzoek het rendement van jouw investeringen in kaart en onderzoeken we in hoeverre een koerswijziging verstandig is. Wij bieden een diversiteit aan trackinginstrumenten voor een analyse van het rendement en de effectiviteit van jouw beleid, product of campagne.


Werkvormen

Bij het Mentality-onderzoek kan het effectief zijn dat de onderzoeksuitkomsten voor een breder publiek toegankelijk worden gemaakt. Hierdoor krijgen jouw collega’s of partners meer inzicht in de methode, de toepassingen en de onderzoeksresultaten. Daarom verzorgen wij naast onze onderzoeken ook workshops, lezingen, discussies en creatieve sessies en maken wij het mogelijk om onderzoeksuitkomsten in op maat vormgegeven publicaties te presenteren.


Voordelen

Mentality biedt:

 

 • diepgaand inzicht in groepen consumenten/burgers
 • snel resultaat (kwantitatief maar zonder veldwerk)
 • scherpe concurrentieanalyses
 • input voor communicatie en tone of voice


De langetermijnvoordelen zijn:

 • zicht op trends en relatie met maatschappelijke context
 • coherentie in strategische beslissingen ten aanzien van positionering, marketing(communicatie) en effectevaluatie
 • databaseverrijkingsmogelijkheden
 • koppeling met mediagebruik, retail, consumptiegedrag
 • koppeling met postcodegebieden

 

Resultaten

De resultaten presenteren we in diverse vormen:

 

 • oriënterende presentatie
 • workshops
 • beknopte recent-data-rapportages
 • uitgebreide rapportages van veldonderzoek via web, schriftelijk of face to face

 

Productvarianten

 • domeinspecifieke segmentatie
 • gebiedsanalyse
 • creatieve sessies
 • trendanalyse
 • toekomstscenario's

 

Welk Mentality-milieu past het beste bij u?

Achterhaal welk Mentality-milieu het beste bij jou past, via onze Mentality-test! Klik op onderstaande button en vul de vragenlijst in: bij elke stelling kan je aangeven in hoeverre je het ermee eens of oneens bent. Een eenmaal gegeven antwoord is niet meer te veranderen. In vijf tot tien minuten ben je klaar met invullen. Na het invullen ontvang je meteen via de e-mail jouw persoonlijke Mentality-profiel!

 

 

Facebook Twitter LinkedIn