Mentality in publicaties

 • Kotler, P. (2013) Marketinghightlight Het Mentality-model van Motivaction en persona's. In: Principes van marketing (p. 251-252). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Solomon M, G.Bamossy, S. Askegaard, M.K. Hogg. (2013) Mentality-model van Motivaction. In: Consumentengedrag, deel 5 Cultuur en Europese levensstijlen (p. 317-319). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Franzen, G. (2006) The SWOCC book of brand management models Amsterdam: SWOCC
 • Oppenhuisen, J (2000) Een schaap in de bus? Een onderzoek naar de waarden van de Nederlander Amsterdam: SWOCC
 • Lampert, Martijn (17 februari 2013) Bijlage 1 'Clash tussen fantasie en realiteit' Deelrapport 3: Hoe Dionysos verscheen in Haren, Commissie 'Project X' Haren
 • WRR-rapport 'Vertrouwen in burgers' (22.05.2012) pdf-download
 • Spangenberg, F en M. Lampert (2011) De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat (2010) Wie ik ben en waar ik ga. Advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit. Download uitgave.
 • Edwards, A. (2009) ‘Tastes for political participation: a lifestyle approach to democratic design’,  in: Representation, vol. 45, No. 1. London: Routledge.
 • Spangenberg F., M. Lampert (2009) De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Kronjee, G en M.A. Lampert, Leefstijlen en zingeving, In: 'Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid' (2006) Geloven in het publieke domein, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) Vertrouwen in de buurt Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Dekker, P., M. Lampert en F. Spangenberg De politieke onvrede van 2002, In: A.E. Bronner, P. Dekker, J.C. Hoekstra, E. de Leeuw, Th. Poiesz, K. de Ruyter en A. Smidts (2004) 'Ontwikkelingen in het marktonderzoek' Haarlem: De Vrieseborch
 • Gemeente Almere (2003) Sociale Structuurschets: leefstijlen in Almere Gemeente Almere: Almere
 • Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2001) In dienst van de democratie rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, Den Haag: Sdu Uitgevers
 • Beckers, T, (2004) De hyperactieve samenleving: op zoek naar de verloren tijd Tilburg: Telos
 • Beckers T., E. Harkink, E. van Ingen, M. Lampert, B. van der Lelij, R. van Ossenbruggen (2004) Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning, Bilthoven: RIVM
 • Lampert, M, B. van der Lelij, L. Knoop and W. Egberink (2002) Awareness and attitudes with respect to genetic modification, In: G. Bartels and Wil Nelissen, Marketing for sustainability, towards transactional policy-making, Amsterdam: IOS Press

 

Klik hier voor de volledige lijst van Motivaction in publicaties.

 

Facebook Twitter LinkedIn