Mentality in publicaties

Segmentatie verhoogt jouw effectiviteit

Basismodel Mentality

Mentality™ is het unieke waarden- en leefstijlonderzoek van Motivaction dat een effectieve kijk geeft op doelgroepenindeling en -benadering.

Door onderzoek naar de belevingswereld van mensen, krijgen onze klanten meer inzicht in wat hun doelgroepen beweegt, hoe trends ontstaan en in welke bredere context zij opereren. Mentality™ heeft zich bewezen als een beter middel om het gedrag van mensen te verklaren en te begrijpen dan de traditionele indelingen op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen. Daarmee biedt deze onderzoeksmethode je een zeer effectieve input voor marketing- en communicatiestrategie.

Met het Mentality™-model groepeert Motivaction mensen naar hun levensinstelling. Nederland kent acht sociale milieus, zoals weergegeven op de Mentality overviewpagina. We definiëren deze sociale milieus op basis van persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. De mensen uit hetzelfde sociale milieu delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek, en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Ieder milieu heeft een eigen leefstijl en consumptiepatroon, die tot uiting komen in concreet gedrag. Op basis van meer dan een decennium aan empirisch onderzoek is gebleken dat de sociale milieus een stabiele, consistente en praktisch bruikbare segmentatie vormen. Voor een lijst met openbare publicaties en achtergrondinformatie over Mentality, zie Mentality in publicaties. Of doe de Mentality-test om te achterhalen bij welk milieu jou het beste past.

Mentality basismodel
 • Kotler, P. (2013) Marketinghightlight Het Mentality-model van Motivaction en persona's. In: Principes van marketing (p. 251-252). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Solomon M, G.Bamossy, S. Askegaard, M.K. Hogg. (2013) Mentality-model van Motivaction. In: Consumentengedrag, deel 5 Cultuur en Europese levensstijlen (p. 317-319). Amsterdam: Pearson Benelux
 • Franzen, G. (2006) The SWOCC book of brand management models Amsterdam: SWOCC
 • Oppenhuisen, J (2000) Een schaap in de bus? Een onderzoek naar de waarden van de Nederlander Amsterdam: SWOCC
 • Lampert, Martijn (17 februari 2013) Bijlage 1 'Clash tussen fantasie en realiteit' Deelrapport 3: Hoe Dionysos verscheen in Haren, Commissie 'Project X' Haren
 • WRR-rapport 'Vertrouwen in burgers' (22.05.2012) pdf-download
 • Spangenberg, F en M. Lampert (2011) De grenzeloze generatie en de onstuitbare opmars van de B.V. IK. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Raad voor Verkeer en Waterstaat (2010) Wie ik ben en waar ik ga. Advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit. Download uitgave.
 • Edwards, A. (2009) ‘Tastes for political participation: a lifestyle approach to democratic design’,  in: Representation, vol. 45, No. 1. London: Routledge.
 • Spangenberg F., M. Lampert (2009) De grenzeloze generatie en de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers
 • Kronjee, G en M.A. Lampert, Leefstijlen en zingeving, In: 'Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid' (2006) Geloven in het publieke domein, Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2005) Vertrouwen in de buurt Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Dekker, P., M. Lampert en F. Spangenberg De politieke onvrede van 2002, In: A.E. Bronner, P. Dekker, J.C. Hoekstra, E. de Leeuw, Th. Poiesz, K. de Ruyter en A. Smidts (2004) 'Ontwikkelingen in het marktonderzoek' Haarlem: De Vrieseborch
 • Gemeente Almere (2003) Sociale Structuurschets: leefstijlen in Almere Gemeente Almere: Almere
 • Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (2001) In dienst van de democratie rapport van de Commissie Toekomst Overheidscommunicatie, Den Haag: Sdu Uitgevers
 • Beckers, T, (2004) De hyperactieve samenleving: op zoek naar de verloren tijd Tilburg: Telos
 • Beckers T., E. Harkink, E. van Ingen, M. Lampert, B. van der Lelij, R. van Ossenbruggen (2004) Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling. Achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning, Bilthoven: RIVM
 • Lampert, M, B. van der Lelij, L. Knoop and W. Egberink (2002) Awareness and attitudes with respect to genetic modification, In: G. Bartels and Wil Nelissen, Marketing for sustainability, towards transactional policy-making, Amsterdam: IOS Press

 

Klik hier voor de volledige lijst van Motivaction in publicaties.

 

Facebook Twitter LinkedIn