Midlife Carrières Scan en Advies

Terwijl een aanzienlijk deel* van de Nederlandse beroepsbevolking uit 45-pluswerknemers bestaat, wordt deze doelgroep op de arbeidsmarkt geconfronteerd met vooroordelen en stereotyperingen. Tegelijkertijd werken mensen tot op hogere leeftijd door – de een met een flinke dosis energie en de ander met enige tegenzin – en zijn de voorzieningen en regelgeving daar vaak onvoldoende op afgestemd.
*Op een totale beroepsbevolking van ruim 7 miljoen mensen, is ruim 3 miljoen ouder dan 45 jaar. Daarvan werken daadwerkelijk ruim 2,5 miljoen mensen. Bron: CBS, 13.02.2015

 

Doel van Midlife Carrières Scan en Advies

Motivaction en Bientôt kunnen aantonen dat de doelgroep 45-pluswerkenden heel praktisch en effectief kan worden gesegmenteerd op basis van wat hen drijft. Door de doelgerichte inzetbaarheid van deze diverse groep 45-plussers als vertrekpunt te nemen, realiseren we een actuele kijk op de arbeidsmarkt. Wat werkt wel en wat werkt vooral niet?
 

 

Wat levert het onderzoek je op?

De resultaten van het Midlife Carrières Scan en Advies geven je actueel inzicht in én grip op de diversiteit van de groep 45-pluswerknemers. Je krijgt concrete handvatten voor een strategie om de inzetbaarheid, het behoud, de werving en het motiveren van de 45-pluswerknemers te optimaliseren. En je kunt deze strategie vertalen in een adequaat HRM-beleid, op tactisch en/of operationeel niveau, denk aan:

 

  • Gedifferentieerd inzicht in het eigen 45-pluswerknemersbestand.
  • Inzetbaarheid, behoud en recruitment van (nieuwe) 45-plusmedewerkers (motivatie).
  • Gerichte ontwikkeling en opleiding van 45-plusmedewerkers en andere instrumenten die deze doelgroep nodig heeft om met plezier aan het werk te blijven.
  • Arbeidsmarktcommunicatie, werkgeversimago en verandermanagement.

 

 

Download de publicatie: Midlife Carrières - Organisatiescan

 

 

Bientot  

 

 
 
+31 (0)20 589 82 36

Facebook Twitter LinkedIn