Stakeholders- en reputatieonderzoek

“De grote ervaring die Motivaction heeft op het gebied van stakeholders en reputatieonderzoek merk je in de gesprekken met medewerkers, de presentatie van de onderzoeksresultaten en aan de beschikbare benchmarkdata”
Ronnie van Diemen – Teeuwen, Customer Insights Consultant bij Schiphol

De bakens worden verzet. Waar het vroeger draaide om ‘zo goed mogelijk over te komen’, luidt nu de opdracht een constructieve dialoog met alle stakeholders te voeren. Sturen op reputatie brengt  jouw organisatie terug naar de core business: waarde toevoegen voor alle stakeholders. Daarvoor is overzicht, inzicht, sturing en diepgang nodig.


Bekijk jouw reputatie vanuit het perspectief van jouw stakeholders

Reputatie is het belangrijkste immateriële bezit van elke organisatie of merk. Betrouwbare cijfers zijn daarbij onontbeerlijk. Ze maken de effecten van de corporate communicatie-inspanningen zichtbaar. Maar ze verschaffen weinig sturingsinformatie. Hoe inzichtelijk is het als jouw governance en financiële soliditeit worden beoordeeld door personen die jouw organisatie alleen uit de krant kennen? Zij vormen één doelgroep, maar reputatie is de beeldvorming onder alle in- en externe stakeholders. Daarom onderzoeken wij al jouw stakeholdergroepen, zodat duidelijk wordt welke het meeste gewicht in de schaal leggen en jouw bijzondere aandacht en inzet vereisen.

 

Een eerlijk inzicht in jouw reputatie door onderzoek

Benchmarking is leerzaam. Maar organisaties uit verschillende sectoren langs dezelfde meetlat leggen, levert oppervlakkige resultaten op. Stakeholders verwachten van een bank iets anders dan van een supermarkt. Daarom ontwikkelen we voor jouw sector een maatwerkinstrument. Door alleen appels met appels te vergelijken stellen we het beeld van jouw reputatie scherp.

 

Van fragmentatie naar overzicht

Als de stakeholderrelaties door verschillende afdelingen worden beheerd, ontbreekt het overzicht over de gehele reputatie. Met reputatieonderzoek houd je bij alle in- en externe stakeholdergroepen de vinger aan de pols. En door cijfers met diepgang te combineren, bieden we ook context, duiding en handelingsperspectief. Daarmee werk je effectief en efficiënt aan reputatieresistentie.

Download voor meer informatie over reputatieonderzoek de factsheet 'Stakeholder Reputation Insights' of neem contact op met Karel Slootman.  

 

 

Facebook Twitter LinkedIn