Publieksonderzoek: concreet en actiegericht antwoord op publieksvraagstukken

Bezoekers aantrekken en binden

Bezoekers aantrekken en binden is de sleutel voor een succesvol publieksevenement. Wilt u specifieke doelgroepen aanspreken zoals fervente cultuurliefhebbers, ontdekkers, geïnteresseerden in een bepaald onderwerp, sensatie- of ontspanningszoekers óf richt u zich juist op een breed publiek? Bij al uw aanbod van tentoonstellingen, podiumkunsten, evenementen en attracties is het cruciaal om precies te weten welke mensen erop afkomen, waarom mensen komen, wat ze ervan vinden en hoe u potentiële bezoekers bereikt.


Aanscherpen strategie en beleid

Met publieksonderzoek krijgt u concreet en actiegericht antwoord op vragen als:
•    Hoe verbeter ik mijn aanbod?
•    Hoe versterk ik de bezoekbeleving?
•    Hoe verstevig ik mijn concurrentiepositie?
•    Hoe sluit ik beter aan bij de belevingswereld van het huidige en kansrijke publiek?
•    Hoe zet ik mijn marketing- en communicatiemiddelen zo optimaal mogelijk in?

Hoe werkt het in de praktijk?

Bij ieder vraagstuk bepalen wij samen met u welke methode wordt ingezet. Kwalitatief onderzoek voor diepgaande insights, kwantitatief onderzoek voor een cijfermatige onderbouwing of een combinatie van beide. Bij publieksonderzoek beperken wij ons niet tot het kijken naar sociodemografie, maar geven wij u scherp inzicht in verschillende typen bezoekers op basis van ons waarden- en leefstijlmodel Mentality. Dit model geeft u concrete handvatten om doelgroep en gericht aan te spreken en te bereiken. Op basis van deze segmentatie kunnen wij ook een vertaalslag naar persona’s maken waardoor uw doelgroep een ‘gezicht’ krijgt. De inzet van deze klanttypen helpen u om inzichten in de hele organisatie door te vertalen naar concrete acties.

De onderzoekers en adviseurs van het team Cultuur en Vrije tijd gaan graag met u in gesprek over de beste aanpak van publieksonderzoek voor uw organisatie.
 

Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn