Trendwatch Zorgconsument

De zorgconsument krijgt in de toekomst een beperkte keuze in het zorgaanbod. Deze beperkte keuzevrijheid zal naar verwachting zijn effect hebben op het consumentengedrag. De resultaten van het Trendwatch-onderzoek bieden handvatten om doelgroepen effectief te bedienen en maken het mogelijk om de zorginkoop en innovatie optimaal af te stemmen op de vraag van consumenten.


Over de Trendwatch Zorgconsument

Motivaction heeft sinds 2007 vier keer de Trendwatch Zorgconsument uitgevoerd. Begin 2012 is besloten de opzet te herzien. Dit omdat wij de uitkomsten meer handelingsperspectief wensten te geven en omdat de zorgmarkt sinds 2007 een aantal belangrijke transities heeft doorgemaakt. De herziening zit in het specifieker focussen op keuzeaspecten waar zorgconsumenten gebruik van maken, in het uitsplitsen van de gegevens naar verschillende typen zorgconsumenten, in het verbeteren van de conjuncte analyses en in het onderzoeken van de beïnvloedingsstijlen die de typen zorgconsumenten raken. Naast deze veranderingen zijn er twee grote onderwerpen aan het onderzoek toegevoegd. De Trendwatch brengt nu ook in kaart welke rol de zorgverzekeraar inneemt bij het maken van keuzes. Daarnaast focust het onderzoek op de rol van zeggenschap bij het kiezen van een thuiszorginstantie of een verpleeg- of verzorgingshuis.  

De vragenlijst voor de Trendwatch wordt voorgelegd aan een representatieve groep Nederlanders (n=3600). Het onderzoek bestaat uit vijf modules: 

  • Huisartsenzorg
  • Ziekenhuiszorg
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Thuiszorgorganisaties
  • GGZ-instelling

 

Bij elke module brengen wij de informatiebronnen in kaart op basis waarvan consumenten keuzes maken. De nieuwe systematiek maakt het mogelijk om de modules met elkaar te vergelijken en heeft geresulteerd in het kunnen aantonen welke keuzeaspecten echt van belang zijn en welke niet.

 

Hoe werkt Trendwatch participatie in de praktijk?

Wij stellen samen met u de kernvragen op. Vervolgens vertalen wij deze in een vijftal vragen. De antwoorden op de vijf vragen worden exclusief aan uw organisatie gerappporteerd in combinatie met de algemene resultaten. U krijgt van ons een analyse, rapportage en presentatie op maat met duiding en onderbouwing van uw doelgroep én de link naar de context van uw organisatie.

Daarnaast heeft u als participant als eerste toegang tot de onderzoeksresultaten.

 

Wat levert het u op?

De Trendwatch Zorgconsument geeft een helder beeld van de keuzeprocessen van zorgconsumenten, van de zorgbehoeften die zij hebben en van de manieren waarop met de verschillende typen zorgconsumenten gecommuniceerd moet worden.


Dit maakt de Trendwatch Zorgconsument een bruikbaar instrument waarmee u in staat bent om uw dienstverlening beter af te stemmen op de vraag van zorgconsumenten.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Voorn of Fenneke Vegter. Of bel via telefoonnummer 020 589 83 83.

 

images/old_images/imagecache/foto_detail/eldery_man.jpg

 

 

Facebook Twitter LinkedIn