ZorgMentality

"De leefstijl-keuzewijzer van Motivaction helpt ons en de bewoner bij het zoeken naar een passende woonomgeving."
Jannette Spiering, Directeur Vivium zorggroep Weesp - locatie Hogewey

Zorgconsumenten en -werknemers in een veranderende samenleving

Sinds 2006 zijn aanbieders van zorg ook ondernemers in de zorg geworden door de overgang van overheidsregulering naar marktwerking. De verschuiving van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg, met een centrale plek voor patiënten, staat hoog op de agenda. Klantgerichtheid is daarom belangrijker dan ooit. Een andere cruciale invloed op de zorg is de vergrijzing. Steeds meer mensen maken gebruik van zorg. Die ontwikkeling vraagt om diepgaand inzicht in behoeften en wensen van zorgconsumenten.


Wat is ZorgMentality?

Motivaction heeft in de afgelopen jaren krachtige en inspirerende segmentatiemodel ontwikkeld voor de zorg: ZorgMentality. De modellen zijn gebaseerd op ons Mentality-onderzoek en geven inzicht in de belevingswereld, behoeften en wensen van (potentiële) zorgcliënten ten aanzien van gezondheid, zorg en verzekeren. Zo onderscheiden we globaal drie typen cliënten: de minder zelfredzame, de pragmatische en de maatschappijkritische.

Hoe werkt het in de praktijk?

Dé zorgcliënt bestaat niet: iedereen beleeft zorg op een geheel eigen wijze. Neem bijvoorbeeld het spreekuur van de huisarts. Terwijl de ene cliënt de voorkeur heeft voor een online spreekuur, vereist de andere cliënt een persoonlijk consult. Op basis van bestaande databases en inzichten of nieuw vragenlijstonderzoek kan Motivaction van elke doelgroep vaststellen welk type (potentiële) zorgcliënten het zijn.

 

Wat levert het je op?

Instellingen in cure en care krijgen met ZorgMentality beter inzicht in hun  eigen marktpositie, kunnen klantgerichter innoveren en hun kwaliteitsbeleid aanpassen aan de werkelijke behoefte van de zorgcliënt. Ook voor de werving van nieuw personeel kunnen we ZorgMentality inzetten. Zorgverzekeraars kunnen hun proposities beter afstemmen op klantwensen en preventie effectiever vormgeven. Gemeenten en GGD’s kunnen klantgerichter invulling geven aan preventie en het WMO-beleid. En het ministerie van VWS kan bijvoorbeeld doeltreffender worden in de empowerment van zorgconsumenten.

 

Download de whitepaper 'Wat werkt bij wie?'

 

Facebook Twitter LinkedIn